12 Ekim 2009 Pazartesi

Avusturya'da Üniversite EğitimiŞu an belki de en popüler olan ülke eğitim konusunda Avusturya. Bunun birçok sebebi var: eğitimin ücretsiz olması, eğitim kalitesinin İngiltere ile yarışır seviyeye gelmesi gibi daha birçok sebep sayılabilir.

AVUSTURYADA EĞİTİM:

1)Genel Bilgi
2)Burslar-Masraflar
3)Vize
4)Dil Kursları
5)Üniversite Linkleri
6)Üniversitedeki Bölümler
7)Avusturya'ya Basvuruda Kabul Edilen Türkiye'deki Üniversiteler
8 )Yaşam
9)Meraklısına Linkler

1)GENEL BİLGİ

Neden Avusturya ?

• Avusturya üniversitelerinin eğitim kalitesi tüm dünyada
kabul edilen tartışılmaz bir üstünlüğe sahiptir.
• Üniversiteyi burada bitirdiğiniz takdirde LES, GRE, GMAT,
bilim sınavı, mülakat veya benzeri herhangi bir sınav engeli olmadan
yüksek lisansa ve doktora eğitimine doğrudan geçiş olanağı, tıpçılar
için TUS olmaksızın uzmanlaşma imkanı.
• Mezuniyet sonrası üniversite eğitiminize devam edip
etmeyeceğinize sadece kendiniz karar veriyorsunuz, herhangi bir
sınavdaki başarı veya başarısızlığınız değil.
• Avusturya devlet üniversitelerinden mezuniyetiniz ve
diplomanız YÖK tarafından tanınıyor.
• Avusturya`da bir öğrencinin öğreniminin yanısıra aylık
yaklaşık brüt 600,- Euroya ulaşan bir maaşla çalışma hakkı vardır.
• İki sömestre okuduktan sonra Avrupa içersindeki öğrenci
değiş-tokuşunu öngören ERASMUS/SOKRATES programlarıyla Avrupa`nın
herhangi bir ülkesinde iki sömestreye kadar ücretsiz üniversite
eğitimi alma olanağı.
• Yıllık 1452,- Euro harç. En az iki yabancı dili (Almanca ve
Ingilizce) mükemmel öğrenebileceğiniz poliglot(çok dilli) ve
multikültürel ortam. (Harç paralarında yabancı uyruklu ögrenciler için yarı fiyatına, EU vatandaşları için bedava şeklinde yeni bir uygulama söz konusudur)
• Avusturya üniversitelerinin her öğrenciye sundukları
bilgisayar ve internet girişi, çok sayıdaki zengin donanımlı
kütüphaneleri ve akademik çalışmayı teşvik eden rahat ve bilimsel
ortamıyla eğitiminize sunacağı akademik ve kurumsal avantaj.

AVUSTURYA'DA EĞİTİM SİSTEMİ

Avusturya eğitim sisteminde lisans ve yüksek lisans programları
birkaç istisnai bölüm ve okul dışında birleşmiş durumdadır. Yani mezun
olduğunuz takdirde Türkiye şartlarında Master`ınızı yapmış kabul
ediliyorsunuz. Avusturya`daki bir üniversiteden kabul alabilmeniz
için lise bitirmiş olmanız ve ÖSS`de başarılı olmanız yeterlidir.
Eğer üniversiteyi bitirmişseniz ve yüksek lisans programına devam
etmek istiyorsanız (bazı bölümlerde kısmi değişiklikler göstermekle
birlikte) LES Sınavından başarılı olmanız gerekiyor. Üniversiteye
başladığınızda Türkiye`deki 4 yıllık öğreniminizde vermiş olduğunuz
dersleri saydırıp, Avusturya`da okuduğunuz bölümdeki kalan az
sayıdaki dersleri vermelisiniz. Okulunuzu bitirdiğinizde yüksek
lisansınızı yapmış oluyorsunuz. Daha sonra doğrudan doktora
programına kaydınızı yaptırabilirsiniz.
2 yıllık önlisans programları Avusturya´da tanınmamaktadır.

2003 yılında yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte bazı
bölümlerde Anglo-Sakson eğitim sistemine geçilmiş ve "Lisans"
ve "Yüksek lisans" eğitimleri birbirinden ayrılmıştır. İlk 3 yıllık
üniversite eğitimi tamamlandığında "Bakkalaureat" ünvanına sahip
olunur. Bu ünvan Türkiye`deki 4 yıllık normal üniversite eğitimine
denk gelmektedir. İstenildiği takdirde 2 yıllık eğitimle "Magister"
ünvanını alabilirsiniz ki bu Türkiye`de Master/Yüksek lisans
eğitimine eşittir.

Avusturya`daki yabancı öğrenciler yıllık sadece 1452,- Euro harç
ödemektedirler. (yeni yasayla değişiklige ugrayacaktır, EU vatandaşları bedava, yabancılar yarı yarıya)

Avusturya`da yaz ve kış olmak üzere 2 akademik dönem bulunmaktadır.
Bazı üniversiteler temmuz-agustos-eylül ayları içersinde yaz
okullarıda sunmaktadırlar. Üniversitelerde sınıf sistemi değil kredi
ve dönem sistemi vardır. Her dönem başında öğrencilere, öğrenim
yönetmenliği uyarınca, bölüm başkanlıği tarafından dönemlik dersler
sunulur . Öğrenci mezuniyeti için gerekli olan zorunlu, zorunlu
seçmeli ve seçmeli dersleri seçerek öğrenimine devam eder. Her
kategori için çok sayıda seçenek vardır; öğrenci ilgi, bilgi ve
akademik yönelimine göre ders cetvelini hazırlar. Bu liberal
uygulama öğrenci için çok sayıdaki avantaji beraberinde
getirmektedir. Dönem başlarında bölüm ve derslerle ilgili
üniversitelerin öğrenci dernekleri tarafından ayrıca yönlendirme
seminerleri düzenlenmektedir.

Türkiye´de eğitimlerinin bir kısmını tamamlamış olan öğrenciler
Avusturya´daki üniversiteye kayıt olduktan sonra o zamana kadar
yapmış oldukları ortak dersleri saydırabilirler.

Avusturya üniversitelerinde eğitim dili Almancadır. Almanca bilmeyen
yabancı öğrenciler-gelen öğrencilerin % 95'i Almanca'yı
bilmemektedir-Almanca yeterlilik sınavını vermek durumundadırlar.
Bu sınava hazırlık amacıyla üniversiteler kurslar sunmaktadırlar.
Hiç Almanca bilmeyen bir öğrenci bu kurslara ortalama 2 dönem devam
eder ve bu süre bitiminde öğrenimine Almanca devam edebilecek
derecede bir dil yetkinligine kavuşur. Bu kursların dönemlik ücreti
370 Euro'dur ve haftada 20 saatdir.

Avusturya´da yabancı öğrencilerin, 01.01.2003 tarihinde çıkmış
yasayla birlikte ayda brüt 600,-€ yu geçmeyecek şekilde çalışma
hakları vardır.

Lisans + Yüksek Lisans

Avusturya eğitim sisteminde birkaç istisnai bölüm dışında lisans ve
yüksek lisans eğitimleri birleşiktir. Yani kişi Avusturya´da 4
yıllık (mühendislikler 5 yıl, tıp 6 yıl) üniversite eğitimini
tamamladığında yüksek lisansınıda tamamlamış olur, Magister (Master)
titrini alır ve doğrudan doktora öğrenimine başlayabilir. Bu
sistemde Magister (Master) ve Doktora olarak ikili bir eğitim
sözkonusudur.
Bu sisteme göre lisans eğitimlerini Türkiye´de tamamlamış ve
Avusturya´da yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler Türkiye´de
lisans çerçevesinde yapmış oldukları dersleri kabul ettirirler,
ilgili komisyonun eksik gördüğü dersleri yaptıktan ve tezlerini
yazdıktan sonra lisans + yüksek lisans`tan mezun olarak Magister
(Master) titrini alırlar. Sonrasında istedikleri takdirde herhangi
bir sınava tabii olmadan direkt doktora programına geçme hakları
vardır.

Türkiye´de lisans eğitimi alan öğrenciler Avusturya´da aynı veya
benzer bir bölüme geçiş yapabilirler. Yüksek lisans çerçevesinde
geçiş yapan öğrenciler için de benzer bir durum sözkonusudur,
Türkiye´de (eğer varsa) yaptıkları dersleri Avusturya´da kabul
ettirirler ve eğitimlerine bu şekilde devam ederler. Mezun
olduklarında yine Magister titrine sahip olurlar ve doktora
eğitimlerine başlayabilirler.
Avusturya´da lisans eğitimine başlamak isteyen öğrenci, okumak
istediği bölümü Türkiye`de kazanmış olmalıdır.
Öğrenci Türkiye`de hangi bölüme yerleştirildiyse Avusturya´da da o
bölümde veya çok yakın diğer bölümlerde okuma hakkına sahiptir.
2 yıllık yüksek okul programlarının Avusturya´da karşılığı yoktur.
Kişi Türkiye´de 4 yıllık bir programa yerleştirilmiş olmalıdır.
Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olması yeterlidir; ayrıca
üniversiteye kayıt olmasına gerek yoktur.
Avusturya üniversiteleri kısmi olarak 2003 yılından beri Anglo-
Sakson eğitim sistemine geçiş çalışmalarını yürütmektedir. Bu
sisteme göre bazı bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora olmak
üzere üçlü bir eğitim sistemi uygulanmaya konmuştur. 3 yıllık
üniversite (BA) eğitiminden sonra 2 yıllık master eğitimi ve
ardından doktora eğitimi gelir.

Lisans başvurusu için gerekli belgeler:
• Lise diploması
• ÖSYS sonuç / yerleştirme belgesi
• Üniversitede okuyor iseniz Öğrenci Durum Belgesi
• Üniversitede okuyor iseniz not dökümü (Transkript)

Magister (lisans+yüksek lisans) ve master programlarının giriş
şartları bölümden bölüme değişebilmektedir, aşağıda genel başvuru
koşullarını/belgelerini bulacaksınız:

Yüksek Lisans başvurusu için gerekli belgeler:

• Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi
• Türkiye`deki üniversitelerde Master yapma hakkına sahip
olduğunuza ilişkin belge (LES sonuç belgesi; Master öğrencisi iseniz
ögrenci belgesi)
• Eğer yüksek lisans eğitimine başlayıp ders verdiyseniz not
dökümü (Transkript)
Ders Kabulü

Türkiye`de herhangi bir örgün yüksek öğrenim kurumunda bölümüyle
ilgili ders vermiş öğrencilerin Avusturya üniversitelerinde
sözkonusu dersleri saydırma imkanları vardır. İlgili üniversitenin
öğrenci komisyonuna, ders adını, haftalık saat ve ders notunu
gösteren transkriptle -yeminli bir tercüman tarafından çevrilmiş
tercümesiyle birlikte-başvuru yapılır. Derslerin komisyon tarafından
birebir kabul edilmesi, sözkonusu derslerin Avusturya`daki
üniversitenin ilgili bölümünde okutulan derslerle, içerik ve
haftalık ders saati olarak,
hangi oranda paralellik arzettiğine bağlıdır.
Öğrenci komisyonu kabul sürecinde ek olarak, öğrenciden, derslerin
ayrıntılı içeriklerini gösteren dökümanlar talep edebilir.

Üniversite bünyesi icersinde ders saydırmanın dışında bir de denklik
vardır:
Nostrifizierung (Denklik) başka bir ülkede tamamlanan örgün yüksek
öğrenimin Avusturya'da tamamlanan bir lisans/yüksek lisans ya da
doktora programı ile eşdeğer kabul edilmesidir. Denklik için
başvuru, bölümünüzün bulunduğu üniversiteye yazılı dilekçe ile
yapılır. Denklik, Avusturya`da bir mesleği icra etmek için, elde
etmek istediğiniz ünvanın mutlaka gerekli olması önkoşuluyla
yapılabilir. Örneğin tıp alanında doktor olarak çalışmak için
Dr.med. ünvanına sahip olmak zorunda olmanız gibi.

2)BURSLAR-MASRAFLAR

Burslar

Öğrencilerle ilgili bursların en önemlileri aşağıda belirtilmiştir:

1. Eine-Welt-Stipendienprogramm (EZA-1528) bursu:

Hedef kitle: Lisans ve yüksek lisans öğrencileri, doktora
öğrencileri.
Süresi: Öğrenim durumuna göre aylık burs.
Aylık burs miktarı:

- Lisans öğrencileri – Bölümün ilk yarısı (aylık): 400,-€
- Lisans öğrencileri – Bölümün ikinci yarısı (aylık): 475,-€
- Doktora öğrencileri (aylık): 510,-€

Öğrenci başvuru esnasında Avusturya`da bulunmalıdır.
Başvuru formlarını Avusturya konsolosluklarından ve bağlantı
bürolarından temin edebilirsiniz.

2. Ernst Mach bursu:

Hedef kitle: Türkiye`de doktora programına kayıtlı veya doktora
programından mezun olup herhangi bir üniversitede görevli kişiler
başvurabilir.
Ernst Mach bursuna başvuruyu ancak, aşağıda açıklanan EZA-894
bursuna, okuduğu bölümden dolayı başvuru hakkına sahip olmayanlar,
yapabilir. Doktorasını henüz tamamlamamış öğrenciler doktora
yaptıkları üniversiteden öğrenci belgesi ve doktora tezinin
ayrıntılı dökümünü getirmeleri gerekir.
Yaş sınırı 35`dir.
İyi derecede Almanca yada İngilizce aranır.
Süresi: 1 - 9 ay
Aylık burs miktarı:

- Doktora öğrencileri (aylık): 940,-€
- Doktorasını yapmış araştırma görevlileri (30 yaşın üstünde)
(aylık): 1040,-€

Türkiye`li bursiyerlerin yol masrafları da bu burs ile
karşılanmaktadır. Aylık ödemelere ek olarak, ihtiyaç haline barınma
yardımı yapılır.
Bursiyerler hertürlü öğrenim harcından muaf tutulurlar.
Başvuru formlarını Avusturya konsolosluklarından ve bağlantı
bürolarından temin edebilirsiniz.

3. Nord-Süd Dialog Program (EZA-894) bursu:

Hedef kitle: Doktora öğrencileri, araştırma görevlileri.
Özellik: Araştırma bursu 12 ay, doktora bursu 36 ay verilir.
Aylık burs miktarı:

- Doktora öğrencileri için(aylık): 940,-€
- Araştırma görevlileri icin (5 yıldan beri doktorası olan): 1040,-€
Başvuru formlarını Avusturya konsolosluklarından ve bağlantı
bürolarından temin edebilirsiniz.

4.Fachausbildung für Angehörige aus Entwicklungsländern (EZA-654)
bursu:

Hedef kitle: Yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri,
araştırma görevlileri.
Bursun amacı 3-12 ay arasında yabancı öğrenci ve araştırma
görevlilerine branşlarında araştırma ve proje imkanı sunmaktır.
Süresi: 3 - 12 ay
Miktarı:

- Yüksek lisans öğrencileri (aylık): 880,-€
- Doktora öğrencileri/doktora programından mezunlar (aylık): 940,-€
- Araştırma görevlileri (5 yıldan beri doktorası olan): 1040,-€

Bursiyerler hertürlü öğrenim harcından muaf tutulurlar. Yol
masrafları karşılanır.
Başvuru formlarını Avusturya konsolosluklarından ve bağlantı
bürolarından temin edebilirsiniz.

Masraflar

Almanca kursu esnasında

Üniversite öğrenci derneği katkı payı (dönemlik) 15,- €
Almanca kursu ücreti (dönemlik) 370,- €
Yurt kirası (aylık) 190-225,- €
Sağlık sigortasi (aylık) 21,- €
Ulaşım (aylık) 45,- €
Beslenme vs.. aylık diğer masraflar yaklaşık 190,- €

Üniversite eğitimi esnasında

Üniversite öğrenci derneği katkı payı (dönemlik) 15,- €
Yurt kirası (aylık) 190-225,- €
Sağlık sigortası (aylık) 21,- €
Ulaşım (4 aylık) 117,- €
Beslenme vs.. aylık diğer masraflar yaklaşık 190,- €

Yukarıdaki masraflar yurtta kalan bir öğrenci baz alınarak
hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki bu masraflar kişiden kişye
değişkenlik gösterebilir.

3)VİZE

Avusturya için Öğrenci Vizesi:

Avusturya'da, üniversite öğrenimi yada dil okulu için, uzun süre
kalacak öğrencilerin "Aufenthaltserlaubnis für Studierende" isimli
bir vize almaları gerekmektedir.
Öğrenci, üniversite kabul belgesi (Zulassungsbescheid) ve diğer
kriterlere uygun biçimde tanzim edilmiş evrakların tümüyle,
Türkiye'deki Avusturya konsolosluklarına başvuru yapabilir.

Vize başvurusu için istenen diğer evraklar doldurulmuş başvuru
formu, pasaport ve noter tasdikli pasaport tercümesi, noter tasdikli
ikametgah tercümesi, noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti tercümesi,
noter tasdikli aktüel sabıka kaydı, Avusturya`da kalacağınız yurdun
kabul belgesi yada evin kira kontratı ve yanında kalacağınız kişiden
alacağınız davet/kefalet mektubu, bir adet aktüel vesikalık
fotoğraf, sağlık muayenesi raporu (muayene için konsolosluktan özel
belge verilecektir), finansal imkanlarınızı gösteren belgeler
(başvuru esnasında hesabınızda 6200.- Euro gözükmesi gerekmektedir).
Öğrenci vizesi daha sonra Avusturya`da uzatılır.

Dikkat edilmesi gereken nokta Avusturya`ya turist vizesiyle giriş
yapılmaması gerektiğidir. Çünki bu vize türünün uzatılması mümkün
değildir. Sanat ve konservatuar okullarına kabul sürecinde yetenek
sınavına katılmak üzere Avusturya`ya gelen öğrenciler bu
kısıtlamanın dışında tutulurlar.

Avusturya'ya öğrenim amaçlı giderken aile bireylerinizi de yanınıza
almanız mümkündür. Ancak bu durumda herkesin kendi adına vize
çıkartması gerekmektedir. Ayrıca, ailenin Avusturya'daki yaşam ve
diğer giderlerinin finansmanın hazır olduğu belgelerle
kanıtlanmalıdır.

Ögrenci vizesi icin yalnızca Avusturya Başkonsolosluğu'nun vize
bölümünden temin edebileceğiniz spesifik bir başvuru formu
mevcuttur. Bu formu alarak eksiksiz doldurmanız ve başvuru esnasında
başkonsolosluğa teslim etmeniz gerekmektedir.

Schengen Vizesi:

Schengen vizesi olarak adlandırılan vize türü ile Schengen
anlasmasına dahil tüm ülkelere serbestce seyahat etmek mümkündür.
14.06.1985 yılında Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda
arasında Lüksemburg /Schengen`de yapılan anlaşma gereği uygulanmaya
başlanmıştır.

Günümüzde 15 ülkeye yükselen üye sayısının yakın zamanda Avrupa
Birliğine yeni katılan ülkelerinde bu anlaşmaya iştirak etmesiyle
artması bekleniyor.

Schengen anlasmasına dahil ülkeler şunlardır.Avusturya , Almanya,
Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İzlanda, İspanya,
İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Yunanistan`dır.

Bu ülkelerin birinde sürekli ikamet için istenilen vizeler dışındaki
amaçlarla (örneğin turistik, öğrenim, ticari... amaçlı) yapılan vize
başvurularında Schengen vizesi verilmektedir. Yani Avusturya için
alacağınız vizeyle yukarıda adı geçen ülkelere vizesiz giriş-çıkış
yapabilir ve o ülkelerde rahatca seyahat edebilirsiniz.

Vize etiketinin üzerinde belirtilen süre Schengen ülkeleri içersinde
kalınabilecek azami süreyi gösterir.


4)DİL KURSLARI

Viyana'daki kurslar, Almanca'yı genelde 3 seviyede
ele almaktadırlar. Bunlar Grundstufe (Başlangıç seviyesi),
Mittelstufe (Orta seviye) ve Oberstufe (Üst seviye)'dir. Her bir
seviyede kendi içinde şöyle düzeylere ayrılmaktadır:

Grundstufe (Başlangıç seviyesi)

• Grundstufe 1A ve 1B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır)
Kişi kendini tanıtabilir, günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu temel
konuşmaları öğrenir. Kişi karşısındaki kişi ile temel düzeyde ilişki
kurabilir.

• Grundstufe 2A ve 2B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır.)
Kişi kendi yaşamını sürdürebilecegi temel ve sık kullanılan cümle ve
ifadeleri öğrenir (örneğin, kendisi ve ailesi hakkında bilgi,
alışveriş, bulunduğu yer, iş gibi). Basit ihtiyaclarını rutin
kalıplarla ifade etmesini öğrenir.

Mittelstufe (Orta seviye)

• Mittelstufe 1A ve 1B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır)
Kişi iş, okul, ve diğer zamanlarda sık sık ihtiyacı olacak ifade ve
kalıpları öğrenir. Bildiği ve kişisel ilgilerini çeken konulardaki
yazıları anlamaya başlar. Kendisinin aşina olduğu olayları,
durumları, fikirleri kısaca anlatabilir.

• Mittelstufe 2A ve 2B (her biri 1 ay surer ve toplam 2 aydır)
Kişi, soyut ve somut konuları içeren yazıların ve kendi ilgi
alanındaki tartışmaların ana temasını anlar. Ana dili konuşanlarla
fazla zorlanmadan doğrudan ilişki kurabilir. İlgi alanına girmeyen
konulardaki yazıları da anlayıp, onların üzerinde yorum yapabilir.

• Mittelstufe 3A ve 3B (her biri 1 ay surer ve toplam 2 aydır)
Kişi, uzun, yorucu yazıları bütünüyle anlayabilir. Kendini, akıcı ve
ifade ve söz aramaya gerek duymadan anlatabilir. Dili sosyal,
akademik ve mesleki ortamlarda esnek ve etkin bir şekilde
kullanabilir. değişik ve karmaşık konularda iyi yapılandırılmış,
detaylı yazılar oluşturabilir. .

Oberstufe (İleri düzey)

• Oberstufe A ve B (her biri 1 ay surer ve toplam 2 aydır)
Zor olan herşeyi okuyabilir ve anlayabilir. Farklı kaynakların
konuştuğunu ve yazdığını özetleyebilir, tekrar yapılandırabilir, ve
bunu sunabilir. Kendini, çok etkin, spontan ve tam olarak
ifadelendirebilir.

5)ÜNİVERSİTE LİNKLERİ

VİYANA

Universität Wien / Viyana Üniversitesi
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Wien
Tel.: (0043)-1-4277-0
Fax: (0043)-1-4277-9121
Viyana Üniversitesi

Technische Universität Wien / Viyana Teknik Üniversitesi
Karlsplatz 13, 1040 Wien
Tel.: (0043)-1-58801-0
Fax: (0043)-1-58801-41096
Viyana Teknik Üniversitesi

Wirtschaftsuniversität Wien /Viyana Ekonomi Üniversitesi
Augasse 2-6, 1090 Wien
Tel.: (0043)-1-31336-0
Fax: (0043)-1-31336-720
Viyana Ekonomi Üniversitesi

Universität für Bodenkultur Wien / Viyana Ziraat Üniversitesi
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien
Tel.: (0043)-1-47654-0
Fax: (0043)-1-47654-1044
Viyana Ziraat Üniversitesi

Veterinärmedizinische Universität Wien / Viyana Veterinerlik
Üniversitesi
Veterinärplatz 1, 1210 Wien
Tel.: (0043)-1-25077-0
Fax: (0043)-1-25077-1381
Viyana Veterinerlik Üniversitesi

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien / Viyana Müzik ve
Görsel Sanatlar Üniversitesi
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien
Tel.: (0043)-1-71155-0
Fax: (0043)-1-71155-199
Viyana Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi

Universität für angewandte Kunst Wien / Viyana Uygulamalı Sanat
Üniversitesi
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien
Tel.: (0043)-1-71133-0
Fax: (0043)-1-71133-222
Viyana Uygulamalı Sanat Üniversitesi

Akademie der bildenden Künste Wien / Viyana Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Schillerplatz 3, 1010 Wien
Tel.: (0043)-1-58816-0
Fax: (0043)-1-58816-115
Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi

Medizinische Universität Wien, Viyana Tıp Üniversitesi
Spitalgasse 23 A-1090 Wien
Tel: 00 43 1 40 160-100 00
Fax 00 43 1 40 160-910 000
Viyana Tıp Üniversitesi

GRAZ

Universität Graz, Graz Karl Franzens Üniversitesi
Universitätsplatz 3
A - 8010 Graz
Tel.: ++43 316 380-0
Telefax: ++43 316 380-9140
Graz Karl Franzens Üniversitesi

Technische Universität Graz , Graz Teknik Üniversitesi
Rechbauerstraße 12
A-8010 Graz
Telefon: +43 (0) 316 - 873 / 0*
Telefax: +43 (0) 316 - 873 / 6562
Graz Teknik Üniversitesi

Medizinische Universität Graz, Graz Tıp Üniversitesi
Auenbruggerplatz 2/4
A-8036 Graz
Tel.: +43 316 385-72011
Fax: +43 316 385-72030
Graz Tıp Üniversitesi

Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz, Graz Müzik ve
Görsel Sanatlar Üniversitesi
Leonhardstraße 15
A-8010 Graz
Tel.: +43/316/389
Fax: +43/316/389-1101
Graz Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi

LİNZ

Universität Linz , Johannes Kepler Universität (JKU) Linz ,
Linz Johannes Kepler Üniversitesi
Altenberger Str. 69, A-4040 Linz, Austria
Telefon +43 732 / 2468
Fax +43 732 / 2468 – 8822
Linz Johannes Kepler Üniversitesi

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz,
Linz Sanatsal ve Endüstriyel Tasarım Üniversitesi
Hauptplatz 8
A-4010 Linz
Tel: 0043/732-7898-0
Linz Sanatsal ve Endüstriyel Tasarım Üniversitesi

SALZBURG

Universität Salzburg, Salzburg Üniversitesi
Paris-Lodron-Universität Salzburg
Kapitelgasse 4-8
A-5020 Salzburg
Tel: +43 / (0) 662 / 8044 – 0
Fax: +43 / (0) 662 / 8044 - 214
Salzburg Üniversitesi

Universität für Musik und darstellende Kunst (Mozarteum Salzburg) -
Salzburg Gösteri Sanatları ve Müzik Üniversitesi
Alpenstraße 48
A - 5020 Salzburg
Tel.: +43-662-6198
Fax: +43-662-6198-3033
Salzburg Gösteri Sanatları ve Müzik Üniversitesi

İNNSBRUCK

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, İnnsbruck Leopold-Franzens
Üniversitesi
Christoph-Probst-Platz
Innrain 52
6020 Innsbruck
Tel. +43(0)512/507-0
İnnsbruck Leopold-Franzens
ÜniversitesiMedizinische Universität Innsbruck, İnnsbruck Tıp Üniversitesi
Christoph Probst Platz 1
6020 Innsbruck
Tel. +43 / 512 / 507 - 3004
İnnsbruck Tıp Üniversitesi

LEOBEN

Montanuniversität Leoben, Leoben Madencilik ve Yer Bilimleri
Üniversitesi
A-8700 Leoben, Franz-Josef-Strasse 18
Tel.: +43 (0)3842 402-0 Fax: +43 (0)3842 402-7702
Leoben Madencilik ve Yer Bilimleri Üniversitesi

KLAGENFURT

Universität Klagenfurt,
A-9020 Klagenfurt, Austria
Tel: ++43 (0) 463 2700 0
Fax: ++43 (0) 463 2700 9299
Klagenfurt Üniversitesi

6)ÜNİVERSİTELERDEKİ BÖLÜMLER

Viyana Üniversitesi
Fakülteler & Bölümler

Hukuk Fakültesi
Ekonomi ve Informatik Fakültesi
Kamu Iktisadı
Istatistik
Işletme
Ekonomi Enformatiği
Uluslarası Işletme
Bilişim (Enformatik)
Bilişim Management
Sosyal Bilimler Fakültesi
Felsefe
Bilim Teorisi ve Bilim Araştırmaları
Siyasal Bilimler ve Uluslararası Ilişkiler
Psikoloji
Pedagoji
Sosyoloji
Basın Yayın ve Iletişim Bilimleri
Tiyatro Bilimleri
Etnoloji
Coğrafya
Spor Bilimleri
Tarih
Tarih Öncesi ve Ilk Çağ Tarihi
Eski ve Orta Çağ Tarihi
Klasik Arkeoloji
Orta, Yeni Çağ ve Çağdaş Sanat Tarihi
Kelt Dilleri ve Edebiyatı
Müzik Bilimleri
Dil Bilimi
Fin-Macar Edebiyat Bilimi
Alman ve Iskandinav Filolojisi
Klasik Filoloji/Latince
Bizans Dil ve Tarihi
Ingiliz Dili ve Edebiyatı
Amerikan Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Ispanyol Dili ve Edebiyatı
Hollanda Dili ve Edebiyatı
Italyan Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Hırvat/Boşnak/Sırp Dili ve Edebiyatı
Sloven Dili ve Edebiyatı
Slovak Dili ve Edebiyatı
Polon Dili ve Edebiyatı
Çek Dili ve Edebiyatı
Mısır Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Macar Dili ve Edebiyatı
Ibrani Dili ve Edebiyatı
Hint Dili ve Edebiyatı
Portekiz Dili ve Edebiyatı
Çin Dili ve Edebiyatı
Ortadoğu Dilleri ve Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı
Güney Asya/Tibet, Budist Dil, Edebiyat ve Inanışları
Doğu Asya Bilimleri
Halk Bilimi
Afrika Dilleri ve Edebiyatı
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Mütercim Tercümanlık.
Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi
Meteoroloji ve Jeofizik
Biyoloji
Genetik Mikrobiyoloji
Yer Bilimleri
Beslenme Bilimleri
Eczacılık
Kimya
Bilgisayar Grafiği/ Resim Çalışma
Data Engineering & Istatistikler
Botanik
Biyoloji ve Çevre
Astronomi
Antropoloji
Mantık
Zooloji
Istatistik
Teknik Enformatik
Matematik
Fizik
Ekoloji
Paleobiyoloji
Eczacılık
Meteoroloji
Meteoroloji ve Jeofizik
Moleküler Biyoloji
Tıp Enformatiği
Sağlık Sporu.
Ilahiyat Fakültesi (Katolik)
Ilahiyat Fakültesi (Protestan)

Viyana Tıp Üniversitesi

Tıp
Diş Hekimliği

Viyana Teknik Üniversitesi

Fakülteler & Bölümler

Emniyet Matematiği
Data Tekniği
Ekonomi-Enformatiği
Matematik
Tasarı Geometri
Fizik
Teknik Kimya
Data Engineering & Istatistik
Tıp Informatiği
Teknik Informatik
Mimarlik
Inşaat Mühendisliği
Ölçme ve Jeoinformatik
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği-Elektroteknik
Elektroteknik
Işlem Tekniği
Ekonomi Mühendisliği-Makine Mühendisliği
Otomatikleştirme ve Düzenleme Tekniği
Haber ve Enformasyon Tekniği
Bilgisayar Tekniği
Teknik Matematik
Bilgi Işlem
Bilgi Işlem ve Informatik Management
Bilgisayar Grafiği ve Resim Çalışma.

Viyana Ekonomi Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

İşletme
Uluslarası İşletme
İktisat
Ekonomi pedagojisi
Ekonomi ve Hukuk
Sosyo-ekonomi
Management Science
Ekonomi Enformatigi

Viyana Ziraat Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

Tarım Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Su Ürünleri ve Kültür Teknolojisi
Gıda Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Tarım Planlaması ve bakımı.


Viyana Veterinerlik Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

Veteriner hekimliği
Biyotıp ve biyoteknolojisi
At bilimleri


Viyana Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

Oyun / Tiyatro
Oyun rejisi
Koro şefliği
Repetitörlük
Orkestra şefliği
Şarkı ve oratoryo
Müzik dramatik gösteri
Enstrümental müzik eğitimi
Resim teknolojisi ve kamera
Kitap ve dramaturji
Evangelist kilise müziği
Enstrümental ses pedagojisi
Katolik kilise müziği
Müzik ve hareket pedagojisi
Prodüksiyon
Reji / Yönetim
Kesim

Viyana Uygulamalı Sanat Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

Mimarlık
Resim
Grafik
Boyama
Keramik
Fotoğraf
Sahne tasarımı
Medya tasarımı
Grafik design
Grafik ve reklam
Çevre tasarımı
Moda
Endüstriyel tasarım (Industrial Design)
Sanat pedagojisi
Restore ve koruma


Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

Mimarlık
Sahne tasarımı
Restore ve koruma
Güzel sanatlar eğitimi
Textil tasarımı


Graz Karl Franzens Üniversitesi

Fakülteler & Bölümler

Mühendislikler
Mimarlık
Inşaat Mühendisliği
Geometri
Elektroteknik ve Ton Mühendisliği
Doktora Öğrenimi için Teknik Bilimler
Makine Mühendisliği
Teknik Fen Bilimleri
Elektroteknik ve Haberleşme Tekniği
Elektroteknik
Elektro ve Biyotıpsal Teknik
Fen Bilimleri
Topoğrafya Bilimleri
Bilgi Işlem
Üretim Tekniği
Ulaşım Tekniği
Enerji ve Çevre Tekniği
Fizik
Teknik Kimya
Kimya Mühendisliği
Genel Teknik Kimya
Biyoteknoloji, Biyokimya ve Gıdakimya
Teknik Matematik
Bilgi Işlem
Ekonomi Matematiği
Teknik Fizik
Telematik
Uzay Bilimleri
Ekonomi Mühendisliği
Müzik ve Sanat
Bastuba
Flüt
Sahne
Çembalo
Sanat (Oyunculuk)
Orkestra Şefliği
Fagot
Flüt
Şarkı
Gitar
Arp
Jazz
Kilise Müziği
Piyano
Beste ve Müzik Teorisi
Kontrabas
Şarkı ve Oratoryum
Enstrumental Müzik Öğrenimi (Öğretmenlik)
Müzik (Öğretmenlik)
Obua
Org
Trombon
Saksafon
Vurmalı Çalgılar
ElektroteknikTon Mühendisliği
Trompet
Viola
Keman
Violonçello
Hukuk Fakültesi

Tıp Fakültesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

Insan ve Kültür Bilimleri Fakültesi

Ilahiyat Fakültesi


Linz Johannes Kepler Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

Sanatsal ve Endüstriyel Biçimlendirme Fakültesi
Mimarlik ve Endüstriyel Dizayn Bölümü
Sanat ve Kültür Bilimleri
Iletşim
Sanat ve Dizayn

Teknik ve Fen Fakültesi
Uygulamalı Bilgi Işlem Bölümü
Biyofizik
Kimya
Endüstri Matematiği
Mekanik ve Makine Öğretisi
Mikroelektronik
Haberleşme Tekniği/Enformasyon Tekniği
Nümerik Matematik
Pratik Bilgi Işlem
Sistem Bilimleri
Teknik Enformatik ve Telematik
Teorik Fizik

Sözel Bölümler
Uygulamali Istatistik
Işletmede Maliye Ekonomisi
Pedagoji ve Psikoloji
Felsefe ve Bilim Teorisi
Toplum ve Ekonomi Tarihi
Sosyoloji
Işletme Yönetimi
Işletme Kurma
Iktisat
Ekonomide Bilgi Işlem
Kültür Ekonomisi
Hukuk


Salzburg Üniversitesi

Fakülteler & Bölümler

Fen Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
Coğrafya
Matematik
Bilgisayar Bilimleri
Scientific Computing
Mineraloji
Jeoloji ve Paleontoloji
Botanik
Bitki Fizyolojisi
Zooloji
Genel Biyoloji ve Genetik
Fizik ve Biyofizik

Eğitim Fakültesi
Biyoloji
Bilgi-Işlem
Topoğrafya
Matematik
Psikoloji

Sosyal Bilimler Fakültesi
Eski Yunanca
Eski Tarih ve Ilkçağ Bilgisi
Ingiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Avrupa Araştırmaları
Fransız Dili ve Edebiyatı
Pedagoji
Alman Dili ve Edebiyatı
Hint-Cermen Dilleri
Italyan Dili ve Edebiyatı
Latince
Tarih
Klasik Arkeoloji
Klasik Dil Filoloji
Iletişim Bilimi
Kültür Sosyolojisi
Sanat Tarihi
Müzik Bilimi
Felsefe
Siyaset Bilimi
Sosyoloji
Slav Dili ve Edebiyatı
Polon Dili ve Edebiyatı
Portekiz Dili ve Edebiyatı
Ispanyol Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Spor Bilimleri
Dil Bilimi

Hukuk Fakültesi

Teoloji Fakültesi (Katolik)

Müzik ve Plastik Sanatlar Fakültesi

Sosyal Bilimler Fakültesi
Orkestra Şefliği, Beste ve Müzik Teorisi Bölümü
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Sahne ve Kostüm Biçimlendirme
Müzik ve Dans Pedagojisi
Müzik
Tuşlu Çalgılar
Şarkı ve Müzik Tiyatrosu
Kilise Müziği
Resim Sanatları ve Eser Pedagojisi
Yaylı ve Telli Çalgılar
Oyunculuk ve Yönetmenlik
Müzikpedagojisi


İnnsbruck Leopold-Franzens
Üniversitesi


Fakülteler & Bölümler

Mimarlik Fakültesi
Sosyal Bilimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ekonomi Bilimleri Fakültesi.
Finans Ekonomisi ve Uluslarası Ekonomi Bilimleri
Siyaset Bilimleri
Muhasebe
Sosyoloji
Istatistik
Yöneticilik ve Turizm
Iktisat Bilisimi
Üretim ve Lojistik
Ekonomi Teorisi, Ekonomi Politiği ve Ekonomi Tarihi.
Fen Bilimleri Fakültesi.:
Analitik Kimya ve Radyokimya
Coğrafya
Jeoloji ve Paleontoloji
Bilgisayar Bilimleri
Mineraloji ve Petroğrafya
Biyokimya
Botanik
Deneysel Fizik
Genel Inorganik ve Teorik Kimya
Coğrafya
Matematik
Meteoroloji ve Jeofizik
Mikrobiyoloji
Organik Kimya
Eczacılık
Psikoloji
Tekstil Kimyası ve Tekstil Fiziği
Teorik Fizik
Zooloji.
Sosyal Bilimler Fakültesi .:
Sanat Tarihi
Klasik Arkeoloji
Avrupa Etnolojisi
Pedagoji
Alman Dili ve Edebiyatı
Ingiliz Dili ve Edebiyatı
Amerikan Dili ve Edebiyatı
Dil ve Edebiyat Bilimi
Tarih
Müzik Bilimleri
Felsefe
Fransiz Dili ve Edebiyatı
Italyan Dili ve Edebiyatı
Ispanyol Dili ve Edebiyatı
Slav Dilleri, Edebiyat ve Kültürleri
Spor Bilimleri
Mütercim-Tercümanlik.

Klagenfurt Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

Bölümler
Coğrafya
Bilgi Işlem Sistemleri
Bilgi Teknolojisi
Matematik
Hukuk Fakültesi
Sosyoloji
Ekonomide Bilgi Işlem ve Kullanım Sistemleri
Ekonomi Bilimleri
Işletme
Işletmede Finansman Para ve Kredi Işleri
Controlling ve Stratejik Işletme Yönetimi
Pazarlama ve Uluslararası Management
Organizasyon, Personel ve Management Geliştirme
Iktisat Teorisi ve PolitikasıLeoben Madencilik ve Yer Bilimleri Üniversitesi

Fakülteler ve Bölümler

Genel ve Analitik Kimya Bölümü
Genel Makine Mühendisliği
Otomasyon
Madencilik Bilgisi, Maden Tekniği, Maden Ekonomisi
Elektroteknik
Kimyasal ve Nükleer Maddelerin Etkisizleştirilmesi Tekniği
Petrol Mühendisliği
Jeomekanik, Tünel Mühendisliği
Madencilik Makine Bilimleri
Jeofizik
Jeoloji Bilimleri (Mineraloji ve Petroloji)
Jeoloji Bilimleri (Teknik Ekosistem Analizi)
Matematik ve Uygulamalı Geometri
Mekanik
Metalurji
Sanayi Lojistiği
Fizik / Fizikal Kimya
Yapı ve Fonksiyon Seramiği
Ekonomi ve Işletme Bilimleri.


7)AVUSTURYA'YA BASVURUDA KABUL EDİLEN TÜRKİYEDEKİ ÜNİVERSİTELER

Abant Izzet Baysal Üniversitesi
Bolu
Original
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydin
Original
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon
Original
Akdeniz Üniversitesi
Antalya
Original
Anadolu Üniversitesi
Eskisehir
Original
Ankara Üniversitesi
Ankara
Original
Atatürk Üniversitesi
Erzurum
Original
Atilim Üniversitesi
Ankara
Original
Bahcesehir Üniversitesi
Istanbul
Original
Balikesir Üniversitesi
Balikesir
Original
Baskent Üniversitesi
Ankara
Original
Beykent Üniversitesi
Istanbul
Original
Bilkent Üniversitesi
Ankara
Original
Bogaziçi Üniversitesi
Istanbul
Original
Cag Üniversitesi
Yenice
Original
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale
Original
Cankaya Üniversitesi
Ankara
Original
Celâl Bayar Üniversitesi
Manisa
Original
Çukurova Üniversitesi
Balcali/Adana
Original
Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas
Original
Dicle Üniversitesi
Diyarbakir
Original
Dogus Üniversitesi
Istanbul
Original
Dokuz Eylül Üniversitesi
Izmir
Original
Dumlupinar Üniversitesi
Camlibahce/ Kütahya
Original
Ege Üniversitesi
Izmir
Original
Erciyes Üniversitesi
Kayseri
Original
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi
Meselik/Eskisehir
Original
Fatih Üniversitesi
Istanbul
Original
Firat Üniversitesi
Elazig
Original
Galatasaray Üniversitesi
Istanbul
Original
Gazi Üniversitesi
Ankara
Original
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep
Original
Gaziosmanpasa Üniversitesi
Tokat
Original
Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü
Gebze
Original
Gülhane Askeri Tip Akademisi
Ankara
Original
Hacettepe Üniversitesi
Ankara
Original
Halic Üniversitesi
Istanbul
Original
Harran Üniversitesi
Sanliurfa
Original
Inönü Üniversitesi
Malatya
Original
Isik Üniversitesi
Istanbul
Original
Istanbul Bilgi Üniversitesi
Istanbul
Original
Istanbul Kültür Üniversitesi
Istanbul
Original
Istanbul Teknik Üniversitesi
Istanbul
Original
Istanbul Ticaret Üniversitesi
Istanbul
Original
Istanbul Üniversitesi
Istanbul
Original
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Izmir
Original
Izmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü
Izmir
Original
Kadir Has Üniversitesi
Istanbul
Original
Kafkas Üniversitesi
Kars
Original
Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi
Kahramanmaras
Original
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Trabzon
Original
Kirikkale Üniversitesi
Kirikkale
Original
Koç Üniversitesi
Istanbul
Original
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli
Original
Maltepe Üniversitesi
Istanbul
Original
Marmara Üniversitesi
Istanbul
Original
Mersin Üniversitesi
Mersin
Original
Middle East Technical University
Ankara
Englisch
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Istanbul
Original
Mimar Sinan Üniversitesi
Istanbul
Alias
Mugla Üniversitesi
Mugla
Original
Mustafa Kemal Üniversitesi
Antakya/ Hatay
Original
Nigde Üniversitesi
Nigde
Original
Okan Üniversitesi
Istanbul
Original
Ondokuz Mayis Üniversitesi
Samsun
Original
Orta Dogu Teknik Üniversitesi
Ankara
Original
Osmangazi Üniversitesi
Meselik/Eskisehir
Alias
Pamukkale Üniversitesi
Incilipinar/Denizli
Original
Sabanci Üniversitesi
Istanbul
Original
Sakarya Üniversitesi
Sakarya
Original
Selçuk Üniversitesi
Konya
Original
Süleyman Demirel Üniversitesi
Isparta
Original
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ankara
Original
Trakya Üniversitesi
Edirne
Original
Ucebnyj centr goroda Ankara Kazachskij gosudarstvennyj nacionalnyj
universitet im. al-Farabi
Ankara
Original
Ufuk Üniversitesi
Ankara
Original
Uludag Üniversitesi
Bursa, Görükle
Original
Yasar Üniversitesi
Izmir
Original
Yeditepe Üniversitesi
Istanbul
Original
Yildiz Teknik Üniversitesi
Istanbul
Original
Yüzüncü Yil Üniversitesi
Van
Original
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Zonguldak
Original
Kıbrıs Üniversiteleri


8)YASAM

Avusturya`da Yaşam

Ülke bilgileri:

Avusturya (Federal Avusturya Cumhuriyeti) toplam dokuz eyaletten
oluşmaktadır (Burgenland, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich,
Kaernten, Salzburg, Steiermark,Vorarlberg ve Viyana) ve toplam 8
milyon 65 bin nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti Viyana`dır ve
yaklaşık 1,6 milyonluk nüfusuyla ülkenin insan yoğunlugu en fazla
olan kentidir. 1918`den beri parlamenter/demokratik cumhuriyet ve
konfederatif bir politik yapıya sahiptir; devlet yasaları millet
meclisi ve federal meclis tarafindan, eyalet yasaları ise eyalet
meclisleri tarafından çıkarılır.
Ayrıca federal meclis eyaletlerin devlet düzeyindeki temsilciliğini
yapmaktadır. Gerek Cumhurbaşkanı, gerekse eyalet başkanları halk
tarafından doğrudan seçilir. Resmi dil Almanca`dır. Kaernten
eyaletinin güneyinde ayrıca Slovence ve Burgenland eyaletinde
Hırvatca ve az da olsa Macarca konuşulur. Kişi başına düşen gayri
safi milli hasıla 23.940.- `dır.

83.858 kilometrekare bir alan üzerine yayılmış olan ve İsviçre,
Liechtenstein, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan,
Slovenya ve İtalya tarafından çevrilmiş olan ülkenin yarısı ormanlık
alandır. Avusturya gerek yazın gerekse kışın çok sevilen bir turizm
ülkesidir. Kayak, dağ ve göl bölgeleri, gezi parkürleri ve elbetteki
kültür/sanat/müzik etkinlikleri ve güzel kentleriyle heryıl çok
sayıdaki turisti çeker. Avusturya´dan güzel görüntüler için lütfen
aşagıdaki linki tıklayınız:
Avusturya

Para birimi:

Avusturya' nın para birimi diğer Avrupa Birliği üyelerinin, birliğe
yeni iştirak etmiş ülkeler dışında, neredeyse tümünde olduğu gibi
Euro`dur.

Herhangi bir bankadan, havaalanı veya kent merkezi gibi yerlerde
bulunan döviz büroları veya makinelerden, çoğu oteller ve bazı
seyahat acentalarında Euro bozdurabilirsiniz.

Yaşam Giderleri:

Yaşam giderleri kişiden kişiye farklılık gösterir elbette, fakat
aşağıda tahmini bir rakam verilmeye çalışılmıştır.

Yurtta kalan bir öğrencinin barınma giderinin hesaplanmasında,
yurdun yerine ve durumuna göre, 160,- ile 210,- € arasında değişen
bir rakamdan hareket edilebilir. Eğer eve çıkmak isterseniz iki
odalı bir ev için 400 ila 550 € arasında, evin mevkiine ve genel
durumuna göre değişen bir meblağı gözden çıkarmanız gerekmektedir.

Toplu taşıma araçları için almanca kursunun devam ettigi ilk iki
sömestre aylık kart 45,- € dur. Almanca kursu bittikten sonra bu
rakam dönemlik (4 aylık) 128,50 ,- € `ya, yani aylık 32,- €`ya düşer.

Ayrıca her öğrencinin yaptırması gereken ve tüm sağlık
hizmetlerinden yararlanabileceği sağlık sigortası aylık yaklaşık 20,-
€`dur. Bunun dışında dönem başına üniversite öğrenci derneğine 14,-
€ `luk bir meblağ yatırmak gerekmektedir.

Üniversite yıllık 1452,- Euro harç dışında herhangi bir ücret talep
etmemektedir. (eu vatandasları için bedava, yabancılar icin yarıya indi)

Öğrencinin beslenme ve kişisel giderleri doğal olarak öğrencinin
yaşam tarzına ve alışkanlıklarına göre belirlenir, fakat rakamı
saptama noktasında ortalama 190,- €`den hareket etmek gerekir.

Geçici Barınma:

Tüm havaalanı ve istasyonlarda bir otel/pansiyon kılavuzu vardır.
Ucuz otel ve pansiyonlarda gecelik oda fiyatları 20,- € ile 40,-€
arasında değişmektedir.

Kalıcı Barınma:

Bir ev bulmanın en hızlı yolu yerel gazetelerde çıkan ilanları takip
etmek ya da bir emlak bürosu ile görüşmektir. Viyana'daki mobilyalı
ya da mobilyasız dairelerin aylık kiraları 300-550 Euro arasındadır
(iki oda + mutfak + banyo). Kiralar evin bulunduğu yere ve evin
niteliğine bağlı olarak değişmektedir. Öğrenci yurtları için bekleme
süreleri vardır ve en geç bir sömestre önce başvuru yapmak
gerekmektedir.

İkametgah Bildirimi:

Avusturya'ya ilk girişinizi yaptıktan sonra ya da adres
değişikliğinde üç iş günü içerisinde Viyana'daki ilgili belediye
dairelerine (Magistrat) ikametgah bildiriminde bulunmanız
gerekmektedir.
Bildirim "Meldezettel" (bildirim kağıdı) adı verilen özel bir form
ile yapılmaktadır.

Sağlık Sigortası:

Avusturya`da devlet üniversitelerinde yada devlet tarafından tanınan
üniversite/yüksekokullarda okuyan öğrenciler sağlık sigortası
yaptırmak zorundadır. Sağlık sigortası hastane ve doktor
masraflarının tamamını kapsar. Avusturya türü ne olursa olsun
öğrenci (üniversite/yüksekokul, dil kursu) olarak gelen herkes
bulunduğu eyaletin sigorta kurumuna kendisini kaydettirmesi gerekir.
Üniversitenin hazırlık dil kursuna katılan öğrenci, kurs kaydını
yaptırdıktan sonra öğrenci belgesi ve kurs kayıt belgesiyle birlikte
sosyal sigortalar kurumuna öğrenci sigortası için basvuruda bulunur.

Trafik:

Avusturya'da şoför olarak trafiğe çıkmak için uluslararası sürücü
belgesine ihtiyaç vardır. Uzun süre Avusturya`da kalacaklar
Türkiye`de aldıkları ehliyeti Avusturya ehliyetine çevirtmek
zorundadır. Bunun icin trafik bakanlığı tarafindan pratiğe dayalı
bir direksiyon sınavı yapılır.

Yaz mevsiminde Avusturya'da ki tüm yollarda sürüş şartları çok
iyidir. Avusturya'daki yolların büyük bir bölümünü dağ yolları
oluşturur. Genellikle ormanların da içinden geçen bu yollar son
derece güvenlikli şekilde yapılmışdır. Kış mevsiminde ise (Aralık -
Mart) özellikle yüksek bölgelerdeki dağ yollarında karı hesaba
katmak gereklidir.

Avusturya`da özel araba satın almak isteyenler araba pazarlarından
veya özel satıcılardan ikinci el arabaları Türkiye şartlarına göre
çok daha cazip rakamlarla edinebilirler.


Toplu taşıma:

Avusturya'da ülkedeki tüm büyük şehirleri kapsayan ve Avrupa'daki
büyük merkezlerle bağlantılı geniş bir demiryolu ağı vardır.
Şehirlerarası yolculukta, Türkiye`deki kadar yaygın olmasada, diğer
bir seçenek olarak otobüs yolculuğu gösterilebilir. Son zamanlarda
ucuz havayolu taşımacılığı giderek yaygınlaşmıştır ve tren/otobüs
yolculuğuna, fiyat olarak da, ciddi bir alternatif konumuna
gelmiştir. Büyük şehirlerdeki toplu taşıma, tramvay-otobüs-metro,
son derece gelişkin ve kapsamlıdır.

Çalışma saatleri:
Bankalar: Hafta içi (Perşembe hariç): 8.00 - 12.30 ve 13.30 - 15.00;
Perşembe: 8.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.30 (Merkezi şubeler öğle
vakitleride açıktır)

Devlet daireleri: (Yalniz hafta içi çalışır) 8.00`de açılıp kapanış
saatleri çeşitlilik gösterir. Kimi daireler 13.00`e kadar, kimileri
15.00 veya 17.00`ye kadar açıktır.

Postaneler: Hafta içi: 8.00 - 12.00 ve 14.00 - 18.00; Merkez
postaneler 8.00-18.00; Ana-merkez postane 8.00-22.00.

Mağazalar: Hafta içi: 8.00 - 19.00 ( küçük mağazalarda 1 ya da 2
saatlik bir öğle molası olabilir). Cumartesi: 8.00 - 17.00 .
(Cumartesi günleri özellikle küçük alışveriş magazaları 12.00`de
kapatabilir)
Pazar günü tatil olması nedeniyle bankalar, mağazalar, alışveriş
merkezleri kanunen kapalı kalmak zorundadır.

Müzeler: Avusturya en klasik ifadesiyle tam bir „kültür ve sanat"
kentidir. Sadece müze sayısı bağlamında sunacağımız şu rakamlar bile
bu gerçeği göstermeye yeter sanırız:

Viyana: 94, Vorarlberg:11, Tirol: 49, Steiermark: 49, Salzburg: 78,
Oberösterreich: 51, Niederösterreich 97, Kärnten: 44, Burgenland:
18; toplam müze sayısı yaklaşık sekiz milyon nüfuslu Avusturya`da
tam 491adet! Neredeyse her konuyu ve ilgi alanınını kapsayan müze
türleri vardır. İster çağdaş ve deneysel sanat yapıtları, isterse
gotik veya barok tarzı sanat eserleri, her sanatsal yönelim ve akım
Viyana`da uygulamalı karşılığını bulmuştur. Bunun dışında Beethoven,
Mozart, Freud gibi meşhurların yaşadığı ve çalıştığı yerlerin müze
haline getirilmiş olmaları ilgili kişiler için eşi bulunmaz
(tarihsel)antropolojik bir değer ifade etmektedir. Viyana`daki
`Museumsquartier` adlı müze ve gösteri merkezi kompleksi sadece
Avusturya`nin degil tüm Avrupa`nın kendi alanında en geniş
kompleksidir..

Edebiyat/Sanat:

Avusturya çok ünlü yazarlara ve şairlere yurtsal kaynaklık yapmış
bir ülkedir. Avusturya`dan çıkan yazar ve şairlerin bir kısmını
belirtmek gerekirse:
Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Marie Freifrau von Ebner-
Eschenbach, Franz Grillparzer, Johann Wolfgang von Goethe, Hugo von
Hofmannsthal, Gert Friedrich Jonke, Robert Müller, Johann Nestroy,
Ferdinand Raimund, Peter Rosegger, Friedrich Schiller, Arthur
Schnitzler, Georg Trakl, Stefan Zweig...

Çağdaş yazar ve şairlerede evsahipliği yapan Avusturya`da kültür,
sanat, edebiyat ve bilim ortamı bireylerin yeteneklerini
dışavurabileceği bir ortam oluşturmakla sürekli yeni sanatcı ve
yazarların, düşünürlerin yetişmesini sağlıyor:
Ilse Aichinger, H.C. Artmann, Heimrad Bäcker, Wolfgang Bauer, Franz
Blaas, Günter Brus, Franz Josef Czernin, Milo Dor, Erwin Einzinger ,
Lisa Fritsch, Antonio Fian, Elfriede Gerstl, Walter Grond, Anselm
Glück, Peter Handke, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek, Gert Jonke,
Alfred Kolleritsch, Werner Kofler, Friederike Mayröcker, Anna
Mitgutsch, Felix Mitterer, Christine Nöstlinger, Andreas Okopenko,
Gerhard Rühm, Elisabeth Reichart, Gerhard Roth, Christoph Ransmayr,
Peter Rosei, Raoul Schrott, Ferdinand Schmatz, Julian Schutting,
Marlene Streeruwitz, Peter Turrini, Oswald Wiener, Franz Weinzettl,
Josef Winkler...

Gösteri Sanatları (Opera/Tiyatro/Kabare...):

Devlet opera ve tiyatrosu, Burg tiyatrosu ve Akademi tiyatrosu gibi
kökleşmiş, sanatsal değerini ve yetkinliğini ispat etmiş sanatsal
kurumların yanında Avusturya`nin bir kültür/sanat/müzik ülkesi
olarak sivrilmesine neden olan birçok faaliyet ve organizasyon
vardır: Mörbisch denizşenliği; Bregenz ve Salzburg kültür
şenlikleri, Graz sinema festivali (Steirischer Herbst), Viyana
klasik müzik festivali (Wiener Festwochen), Viyana Opera Balosu
(Wiener Opernball), Ars Electronica Festivali, Wiesen Caz Festivali
gibi... Kabare Avusturya`da kendine has özellikleriyle çok sevilen
ve icra edilen bir sanat alanıdır. Çok sayıdaki amatör, yarı-
profesyonel ve profesyonel sanatçılar, geniş bir reperatuarla çok
yerde sahne alır ( Viyana`da Mayıs 2004 tarihi itibariyle sürekli
olarak 103 farklı mekanda!).

Müzik:

Dünyanın en iyi filarmoni orkestraları arasında gösterilen viyana
filarmoni orkestrası hakkında en isabetli tariflerden birini sanırız
orkestra şefi Leonard Bernstein veriyor: "The Vienna Philharmonic
are so proud to have this great tradition, they are so loving of
what they do and of who they are. This is something I catch like a
disease – it's so contagious for me because I operate in terms of
love." (Leonard Bernstein). Viyana senfoni orkestrası ise ünlü
şefdorkestr vladimir fedosejev yönetiminde kendi alanında başarılı
geleneğini sürdürüyor. Aktüel programları öğrenmek için linkler
kısmındaki ilgili linki tıklayabilirsiniz. Özellikle Mozart ve
Strauss`un besteleri üzerinde yoğunlaşmış ` Wiener Mozartkonzerte`
hem yetkin sunusu hemde koro ve orkestra üyelerinin dönemin
kıyafetleriyle sahneye çıkmaları ile meşhurdur. Raimund, Ronacher ve
Theater an der Wien tiyatrolarının birleşmesinden meydana gelen
`Vereinigte Bühnen`özellikle müzikal üzerinde odaklanmıştır. New
York ve Londra`da izleyebileceğiniz her meşhur müzikal Viyana`dada
sahnelenir. Strauss ve Mozart besteleri ve vals üzerinde yoğunlaşmış
birçok irili ufaklı orkestra vardır Avusturya`da. Bunun dışında
Wieden caz festivali ve Steiermark halk şarkıları festivalleri
gelenekselleşmiştir ve Avusturya`dan güzel bir kesit sunmaktadır.
Dünyanın çok değişik yerlerinde konser vermesiyle birçok ülkede
tanınmış – ve Viyana operası, Mozart, Strauss, Wagner, ispanyol at
okulu, Schönbrunn sarayı kadar kökleşmiş başka bir Avusturya
kurumuda viyana çoçuk korosu ` Wiener Sängerknaben` dır. Kendi
ifadeleri içersinde amaçlarını şöyle tarif etmektedirler „our
declared goal is to provide musically gifted children with the best
possible education which equips them for a possible career in
music". Bütün bunların dışında ve yanında çağdaş müziğin tüm stil ve
akımlarını Avusturya`da elbetteki bulmak mümkündür.

9)MERAKLISINA LİNKLER

Avusturya'dan görüntüler:
Resimler 1
Resimler 2
Resimler 3
Resimler 4

Online Almanca Eğitimi:
Dil kursunu internetten dinleyebilmek için Media-Player yüklemeniz
gerekiyor. (Genellikle Windows 98 ve üzeri sistemlerde mevcut.)
Ders kitabı konularını da Adobe Acrobat PDF-Dat olarak sunuluyor.

Almanca

Müzeler:
Müzeler

Borsa:
Borsa

Online-Telefon Rehberi:
Telefon rehberi

Havalimanları:
Viyana Havalimanı
Graz Havalimanı
Salzburg Havalimanı
Linz Havalimanı

Avusturya online tren danışma:
Tren

Avusturya`daki aktüel hava durumu:
Hava durumu

Uçak şirketleri:
Avusturya Havayolları
Türk Havayolları

Bilimsel Kütüphaneler (merkez sayfa) :
Kütüphaneler

Uluslararası ülke kodları:
Ülke kodları

Avusturya arama motorları:
suchknecht
intersearch
austronaut

Avusturya İstatistik:
İstatistik

Avusturya`daki adresi online arama:
Viyana

Avusturya Online Haritası:
Harita

Avusturya turizm sayfaları:
Turizm

Hayvanat Bahçesi:
Zoovienna


Alıntıdır. Oktay Yılmaz'a emeğinden dolayı teşekkürler.

İletişim Adresi

Arkadaslar, sorduğunuz soruları başlık altından takip etmek ve cevaplamak oldukça zor. O yüzden bundan sonra merak ettiklerinizi lütfen ulus...