19 Aralık 2009 Cumartesi

Amerika'da Üniversite Eğitimi 2
Amerika'da Üniversite

Her yıl yüzbinlerce öğrenci çeşitli dallarda üniversite eğitimi almak amacıyla Amerika'ya öğrenime gelmektedir. Bunların çoğunluğu ülkelerine başarılı bir kariyer yapmak üzere yararlı akademik ve kişisel tecrübelerle dönerler.

Ufak bir kesim için Amerika'da üniversite tecrübesi hayal kırıklığı yaratabilir. Bunu önlemenin yolu önceden iyi planlamaktan ve Amerika'da üniversite eğitimi için bilinmesi gereken herşeyin farkında olmaktan geçer. Bunlar programlı bir şekilde yapılmadığı takdirde beklentilerin hiç birini karşılayamayan okullarda son bulunabilir ve hayal kırıklığı kaçınılmaz olur.

Amerika'da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin çoğu başvuru işlemlerine gereken zamanı ayırmadıkları veya gerektiği kadar erken başlamadıkları için kendilerine her açıdan daha uygun olan programlarda eğitim görme şanslarını yitirmektedirler. Amerika'da yüksek öğrenimle ilgileniyorsanız, başlamayı planladığınız tarihten en az 1 sene önce girişimlerde bulunmaya başlamalısınız. Okul seçimi, sınavlar, başvuru işlemleri, vize başvuruları ve seyahat hazırlıklarına ayırmak zorunda kalacağınız zamanı göz önünde bulundurup planlarınızı iyi yapmalısınız.


Üniversite İçin Hedef Belirleme

Eğitiminiz ile ilgili aldığınız kararlar genelde ilerde yapmayı düşündüğünüz iş ile ilgili olduğu için Amerika'da alacağınız eğitimin uzun dönem kariyer planlarınıza uygun olup olmadığından ve Türkiye'de de aynı geçerlilikte olduğundan emin olmalısınız. Bunun için kendinize bazı önemli sorular sormanızda yarar var:

Ne iş yapmak istiyorum? Bu iş dalı Türkiye'de de geçerli mi?
Düşündüğünüz iş dalı için gereken bilgi ve vasıfların neler olduğunu ve o iş dalındaki eleman ihtiyacını araştırın.

Amerika'da eğitim bu yolda işime yarar mı?
Eğitimciler ve düşündüğünüz iş dalında çalışanlarla bu konuda görüşün.

Hedeflerime ulaşmak için aynı eğitimi Türkiye'de daha uygun fiyat veya koşullarda alabilir miyim?
Türkiye'de hedeflerinize uygun eğitim imkanlarını araştırın.


Amerika'da alacağınız ön lisans veya lisans eğitiminin Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmayacağını iyice araştırmalısınız. Yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gereklidir.

Yüksek öğretimi kazanç kapısı olarak gören yurtdışındaki bazı üniversiteler ile aracı kuruluşlar, Öğrenci Seçme Sınavı’nın (ÖSS) açıklanacağı günlerde yoğun bir kampanya ile öğrencilere cazip imkanlar sunmaktadırlar. Ancak, bu üniversitelerin çoğunluğu YÖK tarafından tanınmamaktadır. Sizlerin ve ailelerinizin ileride uğrayacakları telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamanız için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde büyük yarar vardır.

Üniversite Denkliği

1. Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir. YÖK’ten onaylatmadan, bu tür bilginin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır.

2. Yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanınmama kararı alınabilmektedir. Tanınmamasına karar verilen yüksek öğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakları saklı kalmakta; ancak, söz konusu tanınmama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir. Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra YÖK Denklik Bürosuna dilekçe ile başvurarak, gideceğiniz üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığını öğrenmenizde yarar bulunmaktadır.

3. Orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp 2000-2001 eğitim-öğretim yılında yüksek öğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyenlerin mutlaka 2000-ÖSS’ye girmiş olmaları ve ön lisans programları için ilgili alan türünde 105 ve daha fazla, lisans programları için ise ilgili alan türünde 120 ve daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerden, SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders) ve Uluslararası Bakalorya (IB) belgelerinden herhangi birine sahip olanlar, ÖSS’den en az 120 puan almış olma koşulunu yerine getirmiş sayılırlar. YÖK’e diploma denklik başvurusu sırasında, bu koşulların sağlandığına ilişkin belgelerin de gösterilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise denklik başvuruları kabul edilmemektedir.

4. Geçerli ÖSS puanı,yüksek öğrenime başlanılması planlanan eğitim-öğretim yılından bir önceki yılın ÖSS sonucudur. (2000-2001 eğitim-öğretim yılı için, 2000 ÖSS sonucu.) Bazı üniversiteler, daha önceki yıllardaki ÖSS sonuçlarına göre de öğrenci alabileceklerini; bazıları ise, ÖSS’de 120’nin altında puan almış olsanız bile, üniversiteye özel öğrenci statüsünde başlayabileceğinizi, sonraki yıl ÖSS’de 120’nin üzerinde puan almanız durumunda alacağınız derslerin otomatik olarak transfer edilip yıl kaybınızın olmayacağı garantisini vermektedir. Böyle bir uygulama kesinlikle geçerli değildir.

5. Bazı kuruluşlar, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşma yaptıklarını, sizlerin bir süre Türkiye’de eğitim gördükten sonra burada aldığınız dersleri yurtdışındaki üniversitelere transfer ederek, kısa bir süre sonra o üniversitelerden diploma alabileceğiniz garantisini vermektedir. Türkiye’de kanunen üniversite niteliği olmayan kuruluşlarda eğitim görerek lisans diplomasını bu şekilde alacak olanlara denklik belgesi verilmemektedir.

6. Devam zorunluluğu olmayan ve açıköğretim tarzı eğitim yapan yabancı üniversiteler tarafından verilen diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.

Amerika'da Üniversite İçin Koşullar

Amerika'da üniversite eğitimi alabilmeniz için 3 temel koşulu karşılıyor olmanız şarttır:

•Güçlü bir akademik geçmiş
Lise eğitimini tamamlamış olmalısınız. Bu, toplam 12 yıllık bir eğitim almış olmanız demektir. Ayrıca okuldan okula farklılık göstermekle beraber genelde iyi bir not ortalaması aranılan bir özelliktir
•Yeterli finansal kaynak
Amerika'da eğitim ve yaşam masraflarınızı kendi imkanlarınızla veya burs gibi başka herhangi bir kaynakla karşılayabiliyor olmalısınız.
•İngilizce'ye hakimiyet
Üniversite seviyesinde eğitim için İngilizce'ye tam hakimiyet şarttır.

Gerekli Sınavlar

Amerika'da üniversite eğitimi almak istiyorsanız belli sınavlara girmelisiniz. Başvuracağınız programlara kabulünüzde en önemli etkenlerden biri ilgilendiğiniz üniversitelerin şart koştukları sınavlardan aldığınız puanlardır. Bunlardan ilki İngilizce yeterliliğinizi ölçen TOEFL sınavıdır.

TOEFL

Bundan başka, eğitim almak istediğiniz dal veya başvurduğunuz okul ile alakalı olarak girmeniz gereken sınavlar da farklılık gösterebilir. Fakat Türkiye'den Amerika'ya üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin çok büyük çoğunluğu SAT sınavını almaktadır.

SAT

Amerika'da Üniversite İçin Mali Durum

Amerika'da almayı planladığınız eğitimin bütçenize uygun olup olmadığına karar verirken birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Bu ülkeye gelen öğrencilerin çoğu, mevcut giderlerinin önceden planladıkladıklarından çok daha fazla olduğunu belirtmektedirler. Üniversite eğitimi için 3 ila 4, master eğitimi için 1 ila 2, doktora için ise 3 ila 7 senelik bir süre boyunca yapacağınız harcamaları planlamalısınız. Amerika'da kalmayı planladığınız süreyi ve bu süre içerisinde yapacağınız okul ve yaşam masraflarınızı çok iyi hesaplamanız gerekir.
Tüm bu masrafları ayrıntılı olarak gösteren tablomuza mutlaka bir göz atın:

Amerika'da eğitim ve yaşam masrafları tablosu

Yeterli mali kaynağınız yoksa evvela burs veya asistanlık alma yollarını araştırabilirsiniz. Amerika'daki yabancı öğrencilerin yüzde 75'i sözkonusu masrafları kendi ülkelerindeki kaynaklardan (kişisel kaynaklar veya burslar) karşılamaktadırlar. Ayrica eğitiminiz devam ederken aynı zamanda çalışarak da bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için Amerika'da yabancı öğrencilerin çalışma koşullarını öğrenmelisiniz.

Amerika'da eğitiminiz sırasında yapacağınız masrafları 3'e ayırabiliriz.

Masraf tablosu için tıklayınız

Amerika'da okul ücretleri okuldan okula büyük farklılıklar gösterir. Okula ödediğiniz ücretin (tuition) yanısıra alınacak ders kitapları gibi okulla ilgili diğer masrafları da göz önünde bulundurmalısınız. Bir akademik yıl için yapacağınız okul masrafı önceden de belirttiğimiz gibi çok değişkendir. Fakat bir rakam telaffuz etmek gerekirse, ortalama 11.000 USD veya 3000 USD ile 22.000 USD arasında değişen bir rakamdan bahsedilebilir.


Amerika'da eğitim ve yaşam masrafları tablomuzun size bu konuda yardımcı olacağını umuyoruz.

Bu konuda en güvenilir bilgiyi ilgileneceğiniz okullar ile direkt irtibata geçerek elde edebilirsiniz.

Okullar için tıklayınız

Amerika'da Yaşam Masrafları

Amerika'da alınan eğitim sırasında okul dışında yapılan harcamalar doğal olarak kişiden kişiye büyük farklılıklar göstermektedir. Fakat ortalama bir rakam vermek gerekirse, okul masrafları hariç her akademik yıl için yaklaşık en az 6.000 USD'lık bir harcama beklenmelidir. Bu rakam kişiden kişiye olduğu kadar okulun bulunduğu şehir ve bölgelere göre de farklılıklar göstermektedir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi Amerika'da eğitim ve yaşam masrafları tablomuzda bulabilirsiniz.

Yaşam masrafları hakkında ilgileneceğiniz okullar ile de temasa geçip daha iyi fikir sahibi olmaya çalışabilirsiniz.


Amerika'da Üniversite Eğitiminde Gizli Masraflar

Gizli masraflar Amerika'daki eğitiminiz esnasında beklenmeyen hallerde ortaya çıkan ve ilk anda akla gelmeyen masrafları kapsar. Sağlık sorunları için ayrılması gereken miktar, döviz kurlarında meydana gelen değişikliklerin etkisi, tatillerde yurdu ziyaret etme masrafları, araba almak gerektiğinde çıkabilecek sigorta gibi ekstra masraflar unutulmamalı ve mali planlamalar yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda Amerika'da eğitim ve yaşam masrafları tablomuza bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.


Amerika'da Üniversite Seçimi

Amerika'da çeşitli branşlarda üniversite eğitimi sunan yaklaşık 3,000 adet yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu okulların web sayfalarını inceleyerek programları hakkında daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz. Şüphesiz bu kadar çok okul içinde size en iyi uyan okulu seçmek oldukça zor bir iştir. Bu çeşitliliğin en önemli avantajı size tam olarak uyan birden fazla program bulma şansınızın yüksek oluşudur. Yeter ki gerekli araştırmalar yapılsın. Bu önemli seçimi üçüncü şahıslara bırakarak veya sadece en fazla duyduğunuz okullarla ilgilenerek sizin için en uygun okulu bulma fırsatını kaçırmayın. Amerika'daki en iyi 50 üniversite sıralaması için tıklayın.

Okul seçiminizde yapmanız gereken ilk şey akademik ve kariyer hedeflerinizi yeniden gözden geçirmenizdir. Master yapma amacınızın akademik kariyer amaçlı olup olmadığı gibi faktörler seçiminizde çok önemli rol oynamalıdır. Hedeflerinizi iyi belirledikten sonra okul seçiminiz için göz önünde bulundurmanız gereken en önemli faktörleri 11 başlık altında topladık:

Amerika'ki Üniversitelerde İlgilendiğiniz Branş

Okul seçiminde ilk yapmanız gereken sizin ilgilendiğiniz branşta eğitim veren okulları bulmak olmalıdır. Kütüphaneler ve büyük kitapçılarda bulabileceğiniz Amerika'daki okullar ile ilgili yayınlardan (kitaplar, dergiler, broşürler, kataloglar vb.) bu konuda bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca Amerika'da eğitim tecrübesi olan tanıdıklarınızdan da bu konuda yardım alabilirsiniz. Okulların web sayfaları da size bu konuda büyük yardım sağlayabilir. İlgilendiğiniz branşlarda eğitim sunan okulları bulduktan sonra size en fazla uyan programı bulmak için okulları birbirlerine sistematik bir şekilde kıyaslamalısınız. Bunun için, okul seçiminde göz önünde bulundurmanız gerektiğini ifade ettiğimiz faktörleri takip edebilirsiniz.


Okulun Kalitesi

"Mümkün olan en kaliteli okulu nasıl bulurum?" sorusu şüphesiz cevaplanması kolay olmayan bir sorudur. Akademik - kariyer hedeflerinizi ve kişisel tercihlerinizi belirledikten sonra bunlara en fazla uyan programları bulmaya çalışmalısınız. Bu konuda okulların web sayfalarını her zaman güvenilir bir kaynak olarak kullanabilirsiniz.

İlk yapmanız gereken ilgilendiğiniz okulun "akredite" olup olmadığını öğrenmektir. Amerika'da eğitim kurumlarının düzenlemesinden sorumlu bir eğitim bakanlığı yoktur. Onun yerine okullar "akreditasyon" denilen bir sistemi kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Her yıl "Amerikan Eğitim Konseyi" (American Council on Education), "Lise sonrası Eğitim Akreditasyon Konseyi" (Council on Postsecondary Accreditation-COPA) için akredite edilmiş eğitim kurumlarının listesini içeren bir kitapçık yayınlar (list of Accredited Institutions of Postsecondary Education). Bu liste ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Amerikan Eğitim Konseyi'nin web sayfasında bulabilirsiniz. Bir eğitim kurumunun akredite olabilmesi için belirli standartların üzerinde olması gerekmektedir. Bu açıdan, okul seçiminiz esnasında okulun kalitesi bakımından dikkat etmeniz gereken kriterlerden biri okulun akredite olup olmadığıdır. Bu aşamada unutulmaması gereken bir nokta bazı okulların yüksek kaliteli olsalar da COPA'nın sistemine katılmamayı seçmiş olabilecekleridir. Bu tip öğretim kurumlarının sayısı oldukça azdır.

Okullar iki şekilde akredite olabilirler: Kurumsal ve mesleki (Institutional and Professional). Kurumsal tüm okula hitap ederken, mesleki sadece kariyere yönelik rekabetin temel kriter olduğu program ve branşlarda (işletme ve mühendislik gibi) geçerlidir. Akreditasyon ile okulların eyaletlerden aldığı onay (State Authorization veya State Approval) birbirine karıştırılmamalıdır.Bu onay, okulların eyaletlerin belirlediği gerekli regülasyonlara uygunluğunu gösteren bir belgedir.

Kalite ile ilgili olarak, yabancı öğrenci almak için gereğinden fazla istekli ve açık olup neredeyse finansal yeterlilik dışında hiçbir şart koşmayan okullara ayrıca dikkat etmelisiniz. Bu tip okullar kaliteli ve yararlı eğitim sağlamaktan ziyade sadece yabancı öğrencilerin ödeyeceği yüksek okul ücretlerinden para kazanma ile ilgilenmektedirler.

Çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan okul sıralamalarının geçerliliği tartışmaya açıktır. En iyi okullar için 'resmi' bir sıralamanın bulunmadığı unutulmamalıdır.Öte yandan USnews gibi prestijli ve güvenilir kaynakların sağladığı sıralamalardan yararlanabilirsiniz.

Sonuç olarak, "en iyi okul" sizin kişisel özelliklerinıze uyan ve şahsi ihtiyaç ve isteklerinizi karşılayan okuldur.

Kabul Edilme Zorluğu ve Kabul İçin Gereken Kriterlere Uygunluk

Üniversite not ortalamanız ve sınavlardan aldığınız puanlar da okul seçiminizde önemli rol oynamalıdırlar. Sınavlar bölümümüzü ziyaret ederek Amerika'da master eğitimi için girmeniz gereken sınavlar hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Özellikle iyi okullar aldıkları başvurular arasında kabul edecekleri öğrencileri not ortalamaları ve sınav skorlarına göre belirlerler. Not ortalamanızdan başka dernek ve kulüplere üyelikleriniz gibi sosyal aktiviteler de kabulünüzde pozitif rol oynarlar. Ayrıca iş tecrübesi de aranılan bir özellik olabilir. Bazı programlara belli bir iş tecrübesine sahip olmadan başvuramazsınız. Okulların web sayfalarını inceleyerek ve okullar hakkında diğer kaynaklardan da bilgi toplayarak kabüllerde ne tür özellikler aradıklarını öğrenebilirsiniz.

Kabülün zor olduğu yüksek kalitede programlara başvurmayı düşünüyorsanız, aynı zamanda ikinci seçenek olarak kabulün biraz daha kolay olduğu programlara da başvurmalısınız. Bu aynı zamanda Amerikalı öğrencilerin de kullandığı standart bir yöntemdir.

Okulun Bulunduğu Yer

Okulların bulunduğu yer veya bölgeler okulların verdiği eğitimin kalitesini etkilemez. Okulların verdikleri eğitim bu gibi özelliklerden bağımsızdır fakat iklim,hayat şartları,kampüs atmosferi ve sosyal yaşam gibi etkenler açısından eğitim göreceğiniz okulun bulunduğu yer önem taşımaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri iklimlere göre değişik bölgelere ayrılabilir. Batı Amerika'nın doğu bölgeleri, "New England" (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island ve Vermont eyaletleri), "Middle Atlantic" (Albany, Charleston, New York City, Philadelphia, Pittsburgh ve Washington şehirlerinin bulunduğu bölge) ve "Midwest" (Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Wisconsin ve Ohio eyaletleri) ile kuzeyde Alaska'da kış ayları oldukça sert geçer ve hava sıcaklığı uzun süre sıfırın altında seyreder. Bu bölgelerde yaz aylarında yüksek sıcaklıklar görülmez. Amerika'nın güneyi ve özellikle "Southwest" (Arizona, California, Nevada, New Mexico ve Texas eyaletleri) bölgeleri ile Havai ve Porto Riko' da yaz ayları oldukça sıcak geçerken kış ayları sert değildir. "Northwest" (Idaho, Oregon ve Washington eyaletleri) ve "Southwest" bölgelerinde yıl boyunca görülen mevsim şartları büyük farklılıklar göstermez. Yazlar ve kışlar birbirine oldukça yakındır.

İklimden başka okul seçiminizde göz önünde bulundurmanız gereken bir başka nokta da yaşam masraflarıdır. Amerika'da hayat pahalılığı bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir. "South" ve "Southwest" bölgelerinde yaşam masrafları nispeten daha düşüktür. Büyük şehirler ve "New England" bölgesi hayatın en pahalı olduğu bölgelerdir.

Okul kampüsünün şehir içi veya şehir dışında bulunması da önemli bir etkendir. Şehir içinde bulunan okulların kampüsleri genelde daha küçüktür. Bu okullar büyük şehirde yaşamayı seven öğrenciler için daha idealdir. Ayrıca şehirdeki kültürel yaşam, müzeler, sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, profesyonel sporlar ve alışveriş olanakları tercih sebebi olabilir. Şehir dışında bulunan okulların bir kısmı şehre fazla uzakta olmayan banliyölerde yer alırken, bir kısmı da kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde bulunan kırsal kampüslerdir. Nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu bu bölgelerde şehir gürültüsünden uzakta daha sakin ve güvenli bir ortamda yaşama şansı vardır. Ayrıca kampüs içi faaliyetler ve şehir içine ulaşım olanaklarının elverişliliği sayesinde sosyal ve kültürel yaşantıdan da çok uzakta kalınmaz.

Son olarak, büyük bir ülke olan Amerika'da, gelişmiş büyük şehirlerin dışında kırsal kesimlerde az gelişmiş ve fakir bölgelerin de çokça bulunduğu unutulmamalıdır.

Okulun Büyüklüğü

Okul seçiminizde eğitim kurumunun büyüklüğü de kararınızın şekillenmesinde etkili olacak önemli bir faktördür. Küçük okullarda öğretmen ve idareden daha yakın ilgi görebilirsiniz. Ayrıca sınıflar daha küçüktür ve öğretim kadrosu derslere daha fazla zaman ayırabilir. Öğrenci sayısının 30.000 ila 40.000 civarı olduğu büyük okullar, bir çok lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını bir arada yürütürler. Sosyal ve akademik açıdan geniş bir çeşitlilik sunan bu okulların öğretim kadrolarında tanınmış araştırmacı profesörler yer alırlar. Öğretmenlerle birebir iletişim daha zor olduğu için öğrenciler araştırmalara sevk edilir ve sistem ağırlıklı olarak öğrencinin kendisine dayanır.

Okul Ücreti

Amerika'daki yüksek eğitim kurumları okul ücretleri açısından büyük farklılıklar gösterirler. Okulların web sayfalarından hakkında ayrıntılı bilgi alabileceğiniz bu ücretler dışında, yaşam masraflarını da göz önünde bulundurmalısınız. Genelde yaşam masrafları bir öğretim yılı için yaklaşık en az 6000USD'dir. Şüphesiz mali konular okul seçiminizi şekillendirecek en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Okuldaki Finansal Destek Olanakları

Finansal yardım olanakları okul seçiminiz esnasında göz önğnde bulundurmanız gereken bir başka faktördür. Yabancı öğrencilere sunulan olanaklar okuldan okula ve branştan branşa farklılıklar gösterir. Bu yardımın şekli genelde asistanlık (sadece master öğrencileri için) veya kampüs içi çalışma olanağı sağlama şeklindedir. Fakat ender de olsa başka şekillerde kendilerine has finansal yardım sağlayan kurumlar olabilir. Bu konuda okulların web sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Okulun Yurt ve Konaklama Olanakları

Okullarin sundukları yurt ve konaklama olanaklarını da iyice öğrenmelisiniz. Bazı okulların böyle bir olanağı yoktur. Tüm öğrenciler kendi olanaklarıyla buldukları dairelerde ikamet ederler. Bu durumda özellikle ilk günlerde ev bulma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Ev buluncaya kadar geçici olarak kalacağınız yerleri henüz Amerika'ya gelmeden okulların yetkili kişileriyle görüşerek ayarlamalısınız. Ayrıca yurt veya ev masraflarının ne kadar olacağını da öğrenmelisiniz. Okulların web sayfalarında, okul içinde veya dışındaki yurt ve konaklama olanakları konusunda ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Ek İngilizce Eğitimi

Eğer kabul edildiğiniz okulda İngilizce yeterlilik konusunda herhangi bir şekilde desteğe ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız, değerlendirdiğiniz okulun bu tip bir program sunup sunmadığını veya yakınlarında bu eksiğinizi giderecek dil okulları olup olmadığını öğrenmelisiniz.

Yabancı Öğrenciler İçin Hizmetler

Değerlendireceğiniz okulların yabancı ülkelerden gelen öğrenciler için özel hizmetler veren birimleri olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Bu tip hizmetler özellikle yeni bir ülke ve yeni bir kültüre alışma devresinde büyük önem kazanır. Ayrıca genelde böyle hizmetleri güçlü olan kurumlar, yabancı öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına karşı da daha duyarlı olurlar.

Başvuru

İlgilendiğiniz okullar ile, eğitime başlamayı düşündüğünüz zamandan en az 1 sene önce iletişime geçmelisiniz. Yaptığınız incelemeler sonucu en uygun gördüğünüz 10-15 okul ile bağlantı kurup başvuru paketlerini istemelisiniz.

Başvuru paketlerinde (application package) okul ve sunulan programlar hakkında ayrıntılı bilgi veren broşürler ve başvuru formları bulunur.

İstekte bulunduktan sonra, başvuru paketinin elinize geçişi 4 ila 6 hafta alabilir. Başvuru formlarını isterken veya doldururken dikkat etmeniz gerekenler hakkında her okulun kendine ait kuralları vardır. Biz başvuru işlemleriniz için bazı genel bilgiler sağlamayı uygun gördük. Bu konuda okulların web sayfalarından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Pasaport ve Vize

Pasaport Çıkarma

Yeni pasaport çıkartmak için nüfus cüzdanınız, iki adet fotoğraf ve erkekler için askerlik terhis veya tecil belgesi ile bulunduğunuz bölgedeki Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurmalısınız. Amerika'da bulunup pasaportunun süresini uzatmak isteyen öğrenciler ise en yakın Türk konsolosluğuyla irtibata geçmeliler

F1 Vizesine Başvuru

F1 vizesine başvuru işlemlerine başlayabilmeniz için ilk olarak başvuruda bulunduğunuz okuldan kabul mektubunuzu (acceptence letter) almış olmanız gerekir. Okulunuz size kabul mektubunuz ile birlikte vize başvuru sırasında kullanacağınız I-20 Formu'nu da yollar. I-20 Formu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

I-20 Formu'nuz elinize ulaştıktan sonra Amerikan Konsolosluğu'na vizeniz için başvurabilirsiniz. F1 vizesi için başvuru ücreti (1 Kasım 2002 tarihi itibariyle) 100$'dır. Bu ücreti sizi konsolosluk görevlilerinin yönlendireceği bir Dışbank şubesinde ödeyip dekontunuzu yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Bundan başka, vize başvurusu sırasında pasaportunuz ve I-20 Formu gibi yanınızda bulundurmanız gereken tüm belge ve dokümanlar için lütfen tıklayın.

Belgelerinizi hazırladıktan sonra, başvuruda bulunacağınız Amerikan Konsolosluğu'ndan bir yetkiliye vize başvurularının alındığı gün ve saatler içerisinde teslim edebilirsiniz. Bunun için öncelikle Amerikan Konsolosluğu'ndan telefon, faks veya e-mail yoluyla randevu almalısınız:

Telefon numarası: 212 / 252 9862 (09:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 arası)
Faks: 212 / 252 78 51 (faksınızda kendi faks numaranızı da belirtmelisiniz)
E-mail adresi: visaist@state.gov

Dilerseniz konsolosluk yetkilileriyle görüşme girişiminde bulunarak da randevu talep edebilirsiniz. Randevu talebinizden sonra size kaç gün sonrasına randevu verileceği yoğunluğa göre değişiklik göstermekle birlikte, genelde bir hafta içerisinde gün verilmektedir. Size verilen randevu gün ve saatinde konsolosluğa gittiğinizde beşerli gruplar halinde içeri alınarak başvurunuzu teslim edeceksiniz. Başvurunuzu teslim ettikten sonra da size bir gün verilecek ve o gün gidip vizenizi teslim alacaksınız. Vizenizi alacağınız gün yine değişiklik göstermekle birlikte genelde bir hafta sürmektedir.

Gerekli görüldüğü takdirde, belgelerinizi teslim ederken ya da sonucu almaya gittiğinizde bir konsolosluk yetkilisi tarafından görüşmeye alınabilirsiniz. Bu görüşmeler sırasında konsolosluk yetkilileri, Amerika'ya sadece eğitim amaçlı gittiğinizden ve Amerika'da kalacağınız süre içerisinde eğitim ve yaşam masraflarınızı karşılamakta maddi bir sorun yaşamayacağınızdan emin olmak isteyeceklerdir. Bunun için aile bağlarınızı, sosyal ve ekonomik durumunuzu, veya eğitiminiz sonrasında Türkiye'ye geri döneceğinizi gösterdiğini düşündüğünüz her türlü belgeyi de başvurunuzla beraber verebilirsiniz. Okulunuzdan kabul mektubunuzu aldıktan ve yukarıda belirttiğimiz belgeleriniz tam olduktan sonra vizenizi almanızda sorun yaşanmayacaktır.

ÖNCEDEN RANDEVU ALMADAN VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNMA ŞANSINIZ DA OLABİLİR:

Marmara Bölgesi'nde ikamet eden bir Türk vatandaşı iseniz ve aşağıdaki durumlardan birine uyuyorsanız vize randevusu almanıza gerek yoktur:


•Daha önceden alınmış 10 yıllık (B-1 / B-2 turistik) veya süresiz Amerikan vizeniz bulunuyorsa ve aynı vize türü için başvuruyorsanız;
•4 yıllık bir Amerikan üniversitesinde okuyorsanız veya bir yüksek lisans / doktora programına dahilseniz;
•A.B.D.'deki bir üniversite programına dönüyorsanız (İngilizce programları hariç);
•Bir üniversite veya araştırma programı için IAP-66 formunuz (J-1 vizesi için) bulunuyorsa;
•G, H, L, O veya P vizesi için başvuruyorsanız;
•NATO vizesi için başvuruyorsanız (seyahat emriyle beraber);
•Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli veya halen aktif subay iseniz;

•Gerekli iş dokümanları ve başvuru evrakları ile birlikte yatırımcı vizesi (E vizesi) için başvuruyorsanız;

•Yukarıda belirtilen kategorilerden birine giren kişinin eşi veya çocuğu (18 yaş ve altı) iseniz.

Bu kategorilerden birine giren Türk vatandaşları pasaportlarını, fotoğraflı başvuru formlarını, Dışbank makbuzlarını ve gerekli dokümanları konsolosluğa Çarşamba günleri 09:30 - 12:30 arası veya Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri 11:30 - 12:30 arası bırakabilirler.

E türü vizeler daha uzun sürede sonuçlanmaktadır. Sonucu öğrenmek için 1 hafta sonra (0212) 292 0482 numaralı telefonu 15:00 - 16:00 arasında arayabilirsiniz.

Son 2 yıl içinde Amerikan vize başvurusu reddedilen kişiler randevusuz sistemi kullanamazlar ve kişisel görüşme için randevu almalıdırlar. Amerikan kanunları, gerek duyulması halinde konsolosluk memurlarına vize başvuru sahiplerini görüşmeye çağırma hakkını vermektedir.

Ön Hazırlık

Başvuru işlemlerinizi tamamlayıp, pasaport ve vizenizi de aldıktan sonra Amerika maceranıza başlamadan önce son hazırlıklarınızı yapmalısınız.

Amerika'daki ilk günlerinizde herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak için sağlık kontrolünden geçmelisiniz. Amerika'da sağlık sigortanız yoksa sağlık hizmetleri astronomik rakamlara ulaşabilir.

Yurda giriş ve çıkışınızda pasaport kapılarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamak için askerlik ile ilgili işlemlerinizi tamamladığınızdan da emin olmalısınız.

Bavullarınızı hazırlarken Amerika'ya yiyecek getirilemeyeceğini de unutmamalısınız. Ayrıca bavullarınızın uzun yolculuğunuz sırasında kaybolma ihtimaline karşı bir büyük bavul yerine birden fazla küçük bavul taşımayı tercih etmek isteyebilirsiniz.


Mezun com dan alıntıdır.

13 yorum:

 1. öğrenmek istediğiniz dilin anadil olarak konusulduğu ülede bulunmak en faydalı yöntemdir.

  YanıtlaSil
 2. Muhakkak öyledir, ama imkan meselesi biraz da...

  YanıtlaSil
 3. Tamam imkan da önemli ama insanlar nelere para harcamıyorlar ki, hem zaman zaman indirimli olan pek çok okul da oluyor yurtdışında bildiğim kadarıyla...

  YanıtlaSil
 4. haklısınız bence de. insanlar nelere para harcamıyor ki...

  YanıtlaSil
 5. Destekleriniz için teşekkürler... Dil okulları gerçekten de insanın ufkunu açıyor

  YanıtlaSil
 6. Dil okulu olarak bence en çok tercih edilen ülke İngiltereydi, tabii son değişiklikleri yapana kadar....

  YanıtlaSil
 7. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 8. Bn teşekkür ederim size. İngiltere'ye ABD'yi tercih ederim ben. Ki ettim de. Boston'a gidiyorum :)

  YanıtlaSil
 9. Ben teşekkür ederim size. İngiltere'ye ABD'yi tercih ederim ben. Ki ettim de. Boston'a gidiyorum :) Allah, herkese nasip eder inşallah.

  YanıtlaSil
 10. merhabalar bn lise 3. sınıfa geçtim bu yıl amerikada okumak istiyorm lise olmassa bile universiteye mutlaka orada istiyorm notlarım iyi 96 ortalamam var yani A bursla okumak istiyorm burs olmazsa bile student loan almam lazım tıp okumam için ısrar ediyor ailem ama orada tıp için mcat felan var ne yapayım ? lise son sınıfta gitsem nasıl olur orada devlet lisesinde okuyabilir miyim ? toefl çalışıyom evde toefl ve sat de yuksek yaparsam orada okul ucretlerini yarıya dusurup bir tıp okuyabilir miyim ? aslında bnm kalbimde de MIT war ama çok pahalı sorularımı en kısa zamanda cvaplarsanız sevinirim

  fb1907_dogus@hotmail.com adresine mesajlarınızı bekliyorm
  lütfen bilen kişiler cevaplayın sorulraımı

  YanıtlaSil
 11. Ön kayıt için başvuracakların hem indirimli kayıt olma hemde en güzel Work and Travel işlerini seçebilme imkanını yakalacaklar. Ve şu hatırlatma da aklınızda olmasını isterim Amerika Uçak Bileti en ucuz alım tarihleri Kasım-Aralık ve Ocak ayları en ucuz bilet alım ayları olduklarını unutmayın.

  YanıtlaSil
 12. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 13. merhabalar bende lise 2.sınıf öğrencisiyim sağlık meslek lisesinde acil tıp teknisyenliği bölümünde okuyorum üniversiteyi veya lise son sınıfta gidip üniversiteyi america da okumak istiyorum bu konu hakkında çevremde bilgi sahip olan kimse yok. bu senenin yazında inşallah ingilizce kursuna gideceğim lise son sınıftan ingilizceyi hangi düzeyde bildiğimin anlaşılması için toefl sınavına girmem gerekiyormuş yurt dışı eğitimi için bir danışmanla görüştüm onlar bu yönde bilgi verdiler üniversiteyi okurken çalışabilir miyim? toefl da yüksek bir puan yaparsam burslu olur muyum? hangi üniversiteler acil tıp üzerine bölümleri var? ve dil eğitimi için hangi kurslar daha iyi eğitim veriyor?? şimdiden çok teşekkür ederim...


  betul.akturk69@gmail.com bu adrese sorularımın cevabını bilen birisi yardımcı olursanız çok mutlu olurum

  YanıtlaSil

İletişim Adresi

Arkadaslar, sorduğunuz soruları başlık altından takip etmek ve cevaplamak oldukça zor. O yüzden bundan sonra merak ettiklerinizi lütfen ulus...