11 Aralık 2009 Cuma

Finlandiya'da Üniversite Eğitimi
Üniversitelere Giriş:

Üniversiteler lisans ve Yüksek lisans programları vermektedir.

Eğitim dili Fince veya İsveçcedir.

Öğrencilerin üniversite eğitimi alabilmeleri için olgunluk (matriculation) sınavına girmek zorundadırlar.Öğrenci olgunluk sınavından sonra üniversitelere yerleştirme sınavdan alınan sonuç veya almış oldukları lise not derecelerine bakılarak yapılmaktadır.
Ayrıca seviye belirlemesi sınav artı lise not derecesine göre de yapılmaktadır.

Olgunluk sınavı ilk 1852 yılında Helsinki Üniversitesine girebilmek için yapılan kişinin genel başarısını belirlemek ve Latin diline olan hakimiyetimi belirlemek için yapılamktaydı.

Ancak günümüzde yapılan bu sınavın amacı lise eğitimini tamamlamış olan kişinin eğitimi süresi boyunca verilen eğitimi hazmetmiş olup olmadığının ve gereken olgunluğa erişip erişmediğinin tespit edilmesidir.Başarı ile tamamlana, bu sınav kişinin üniversite eğitimine bir adım atmasında basamak olamaktadır.Sınav lise seviyesindeki okullarda yapılmaktadır.Matriculation Sınav Merkezinin görevi soruları oluşturmak ve cevap anahtarını hazırlamaktır.Eğitim Bakanllığı’nın görevi Merkez Başkanını , kurulu seçmek ve Üniversiteler, Enstütülere ve Ulusal Eğitim Merkezlerinde görevlendirmektir.Seçilen 300 kişilik kurul olgunluk sınavının konusunu belirlemek ve oluşturmaktır.Sınavın teknik bölümü sınav başkanlık sekreteri tarafından yürütülmektedir.

Bu sınav yılda iki kez yapılmaktadır.Biri ilkbahar döneminde diğeri ise sonbahar döneminde ve heryerde aynı anda yapılmaktadır.

Sınav birbirini takip eden üç bölümden oluşmaktadır.Bu sınav ister bir dönemde yada 3 dönemde tamamlanabilir.

Sınav 4 ana bölümden oluşmaktadır.Bunlar Anadili, Seçmeli 2.yabancı dil, Yabancı dil ve öğrenci alan seçimine göre Sayısal veya Sosyal bölümlerdir.

Sınav Seviyesi:

Sınav 2 seviyeden oluşmaktadır.1.matematik, seçmeli 2. dil ve yabancı dıl,bunlar zorluk decelerine göre ileri derece ve temel bilgi olarak ayrılmaktadır.2. ise seçmeli 2.dildir ve bu da ileri ve orta derece olarak ayrılmaktadır.

Öğrenciler okulda okumuş oldukları derslerin seviyesine göre seçim yapma hakkına sahiptirler.Başarı için öğrencinin ana bölümlerden birinde ileri derecede başarı göstermesi gerekmektedir.Öğrencinin seçmiş olduğu sınav seviyesi okulda okumuş olduğu seviye ile doğru orantılı olup olmadığı Liseler Başmüdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.

Üniversite:

Üniversitede okuyan birçok öğrenci ya olgunluk sınavını başarı ile tamamlamıştır ya da 3 yıllık meslek enstitüsünü bitirmiştir.Üniversitelere giriş öğrencilerin not derecelerine ve olgunluk sınavı başarılarına bağlıdır.Açık Öğretim Fakülteleri geçmişteki eğitime bakılmaksızın herkese açıktır.Açık Öğretim Fakültesi eğitimi Yüksek Halk Eğitim Merkezleri, Yetişkinler Okul Merkezleri ve Yaz Okulları tarafından yürütülmektedir.

Lisans , Yüksek lisans, Doktara ve Uzmanlık eğitimi veren üniversitelerin eğitim süreleri değişim göstermektedir.Lisans eğitimi 3 yıl, Master 2 yıl ve Doktora eğitimi 4 yıldır ancak pratik ile daha uzun süre olabilir.Finlandiya Hükümeti ayrıca üniversite öğrencilerine finansal destek sağlamaktadır.

Genel Üniversite giriş şartlarını taşıyan yabancı öğrencilerinde Finlandiya da okuma hakkı vardır.Gerekli görülen genel eğitimi almış ve kendi ülkelerinde üniversiteye girmeye hak kazanmış öğrencilerin başvuruda bulunma hakkı vardır.Dil imkanları üniversitelerde değişim göstermektedir.Özel Üniversiteler hakkında bilgi üniversitelerin kendinden alınmaktadır.

Finlandiyada Yüksek Öğrenim:

Finlandiya da yüksek öğrenim 2 paralel sektörden oluşmaktadır.Üniversiteler ve Meslek okulları.Üniversiteler bilimsel çalışma ağırlıklı eğitim verirken, meslek okulları daha cok güncel hayatta uygun meslek eğitimi vermektedir.

Yüksek Öğrenim Finlandiya’nın Milli Stratejisinin temel taşını oluşturmaktadır.Üniversitelere başvuruda bulunan öğrencilerin 2/3 ni istedikleri bölümlere yerleştirildikleri taktirde, yüksek eğitim kapasitesine ulaşacaktır.Her sene başvuru sayısı kabul edilen öğrenci sayısının kat kat üzerindedir.Üniversitelere kimler başvurabilir:

Aşağıdaki şartların birini taşımak Üniversiteye kabul edilmeniz için yeterlidir.

1.Öğrenci yerleştirme sınavı
2.Enternasyonel Mezuniyet sınavı
3.Avrupa Mezuniyet sınavı
4.Reiteprüfung sınavı
5.Yüksek Düzey meslek sınavı, enstütü seviyesi veya en az 3 yıllık meslek alanı sınavı
6.Meslek yüksek okul sınavı
7.Yüksek eğitim alma başarısını kendi ülkesinde sağlamış yabancı öğrenciler.
8.Açık Öğretim Fakültesine devam eden ve üniversitelerin belirledığı başarıyı sağlayan öğrenciler.


Yabancı Öğrencilerin Oturum İzni:

Yabancı öğrencilerin okudukları süre boyunca oturum izni vardır.Avrupa Birliği Ülkesi olmayan ülke öğrencilerini Finlandiya’ya gelmeden önce okuyacaklar okuldan okula kabul edildiklerini gösterecek belge almak zorundadır.Eğer eğitim süresi 1 yıldan fazla ise oturun izni her yıl tekrar 1 sene uzatılamaktadır.Öğrenci kendi ihtiyaçlarını karşılayacak maddi imkana sahip olduğunu kanıtlamak zorundadır.Öğrenci velileride bu eğitim süresince kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi imkana sahip olduğunu kanıtlayabildikleri sürece ülkede bulunabilir.Öğrencilerin okudukları süre içinde özel çalişma izni olmaksızın haftada en cok 20 saat veya haftasonu full-time çalışma hakkı vardır.

Öğrenciler B statüsü konumunda oturum izni almaktadırlar.B statusun konumunda olan öğrenci 2 yıllık oturum süresinden sonra devamlı oturum süresi alabilme imkanı yoktur.

A statüsü oturum izni olan, 2 yıl bu ülkede bulunmuş ve sürekli oturum izni olan öğrencilerin finansal destek isteme hakkı vardır.

Avrupa Birliği vatandaşı olan ve çalışma izni olan herkesin finansal destek alma hakkı vardır.
Ayrıca çalışma izni olan herkesin bir Finlandiya vatandaşı gibi finansal destek isteme hakkı vardır.

Değişim programları dahilinde olan Finlandiya ya gelebilme imkanı vardır ve maddi destek gelinen ülke tarafında yapılmaktadır.Yabancı Öğrenciler için Finansal Destek:

Sürekli oturum izni olan öğrenciler normal finansal destek alabilme hakkına sahiptirler.

Yabancı ülke vatandaşı olan ve Finlandiya’da eğitim hariç, 2 yıl kalmış ve sürekli oturum iznini sağlamış kişilerin finansal destek alabilme hakkı vardır.

İki yıldan az süre Finlandiya’da yaşamış olan mülteci veya asya ülkesinden gelen sürekli oturum iznini sağlamış olan kişilerde finansal destek alabilirler.Ayrıca 18 yaşından önce Finlandiyaya gelmiş ailesinin sürekli oturum izni olanlarda finansal destek alabilirler.v.s.

Daha geniş bilgi Individual Educational Institution , The Social Insurance Instition Local Offices , The Centre for Student Financial Aid den alınabilir.

Dil Sınavı ve Kursları:

The National Certificate of Language Proficiency, yetişkinler için yapılan bir sınav sistemi.Sınavın amacı dili kullanma becerisini ölçmektir.Kişinin konuşması, dinlemesi, okuması veya yazması ölçülmektedir.

Sınav farkıl dillerde yapılmaktadır: İngilizce, Fince, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca ve İsveçce.

----------------


Üniversiteler: Farklı fakülteleri olan 10 üniversite, 3 teknoloji üniversitesi, 3 ekonomi ve iş idaresi okulu, 4 adet sanat akademisi olmak üzere toplam 20 üniversite ve ayrıca Milli Savunma Bakanlığına bağlı 1 Ulusal Savunma Koleji vardır.

Üniversitelerin temel misyonu araştırma yapmak ve bu araştırmalara dayalı eğitim sağlamaktır. Üniversite eğitiminin temel ilkesi araştırma özgürlüğü ve otonomi olup üniversitelere büyük ölçüde bağımsız kararlar verme imkanı sunulmaktadır. Tüm üniversiteler devlet üniversitesidir ve maddi kaynaklarının %65’i devlet tarafından karşılanmaktadır. Halen ücretsiz sunulan eğitimde değişiklikler yapmak üzere Hükümet ve üniversiteler tarafından ücretli eğitim konusunda öneriler hazırlanmaktadır. Bu konu 2007 yılında göreve başlayan yeni Hükümetin gündeminde olup, ilk etapta yüksek lisans düzeyinde bazı pilot uygulamaların yapılması ve bunun sonuçlarına göre ücretli eğitime geçebilmek için Üniversite Yasası’nın değiştirilmesi planlanmaktadır.

Üniversiteler öğrenci kabulü için kendi sınavlarını yapmaktadır. Bu sınavlara girebilmek için olgunlaşma sertifikasına sahip olmak gereklidir. Orta öğretim mezunlarının yaklaşık üçte biri üniversiteye girmeye hak kazanmaktadır.

Kendi ülkesinde üniversite eğitimi almaya hak kazanmış öğrenciler de Finlandiya’da eğitim için başvurabilirler. Ancak yabancı öğrenciler için yapılan giriş sınavları sonunda başvuruların yaklaşık %10′u lisans öğrenimi için kabul edilmektedir.

Finlandiya vatandaşı üniversite öğrencilerine öğrenimlerini sürdürebilmeleri için devletçe maddi destek sağlanmaktadır. Destek paketi öğrenim bursu, kira yardımı ve öğrenim kredisinden oluşmaktadır.

Mezuniyet derecesi sistemine göre 20 farklı alanda Lisans ve Master düzeyinde eğitim verilmektedir. 120 krediden oluşan lisans derecesi 3 yılda, 160 krediden oluşan master derecesi 5 yılda tamamlanabilmektedir. Mezuniyet sonrası eğitimde doktora derecesinden önce ‘licentiate’ (yüksek lisans) derecesi ve doktora dereceleri vardır. 2007 yılında yayınlanan istatistiklere göre 2005 yılında üniversitelerde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 176 061, mezun sayısı 19 176′dır.

Ağustos 2005 itibariyle tüm üniversitelerde Bologna Süreci bağlamında derece ve kredi sistemi yeniden düzenlenmiş olup iki aşamalı sisteme geçilmiştir. Yeni sistemde, birinci aşamadaki mezuniyet derecesini oluşturan “lisans” eğitimi en az üç yılda tamamlanabilecektir. “Yüksek lisans” ikinci aşamayı oluşturur, “master” ve “doktora” dereceleri vardır. Yeni sisteme geçiş süreci üç yıldır ve bu süre içinde her iki derece ve kredi sistemi de geçerlidir. Ağustos 2005′ten önce üniversiteye başlayan öğrencilerin eski ya da yeni sistemi seçme şansı vardır, yeni başlayan öğrenciler için yeni sistem geçerlidir.

Finlandiya’nın en büyük üniversitesi Helsinki Üniversitesi olup 1640’ta Turku Kraliyet Akademisi adıyla Turku’da kurulmuş, 1828’de Helsinki’ye taşınarak İmparator Alexander Üniversitesi adını almıştır. 11 fakülte ve toplam 38 233 öğrencisi vardır. 2005 yılında 378’i doktora derecesi olmak üzere 4,289 mezun vermiştir. (Kaynak)

Şangay Jiao Tong Üniversitesi’nin 2006 yılı dünya çapında en iyi 500 üniversite sıralamalarında Finlandiya’nın en iyi üniversitesi olarak 74. sırada ve Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında 23. sırada gösterilmiştir.

34 yorum:

 1. iyi günler ben erciyes üniversitesinde rekreasyon okumaktayım ve üniversite eğitimimi finlandiyada sürdürmek istiyorum ne yapmam gerekir???

  YanıtlaSil
 2. 10 yildir finlandiyadayim sakin gelme demedi deme

  YanıtlaSil
 3. ayriyeten kayseriliyim hic gelme derim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kardeşim sen kayseriye geri dön finlandiyada kalıp kirletme "adsız" iti

   Sil
 4. Arkadaslar neder ora gelmemeizi istemiyorsunuz.Sorun ne orada lutfen yardimci olurmusunuz?

  YanıtlaSil
 5. Ben Finlandiya'da doğdum büyüdüm 12 sene orda yaşadım.6 senedir İstanbul'dayım ama üniversiteyi Finlandiyada okumayı düşünüyorum çünkü eğitim kalitesi çok iyi ve orda aldığım eğitim bana güzel bir gelecek vaad ediyor.Avrupa'nın en iyi eğitim veren ülkesi seçilmişti hatta. Ordan aldığın diploma(Finlandiya Avrupa birliği üyesi olduğu için) buradakinden çok daha avantajlı olur ve normalde alacağın maaşın 2 katını alırsın. Avrupa diplomasıyla Türkiye'de de başka ülkelerde de iş konusunda zorluk çekilmez.
  Tavsiye etmeyen arkadaşlar neden etmiyor bilmiyorum,onlarında kendilerince bir sebepleri vardır mutlaka memnun olmadıkları.Eğitim konusunda çok iyi ama sosyal yaşamı Türkiye'deki kadar renkli olmayabilir o konuda bişey diyemem,Tampere şehrinde 2-3 tane alışveriş merkezi var gezmek isteyenler için ama ortamını seviyorum belki de orda doğduğum için çekiyodur :)
  Ben hemşirelik okumayı düşünüyorum TAMK(Tampereen Ammattikorkeakoulu) da. 3 senelik okursan 2000 euro'dan 6 senelik okursan 6000 e'dan başlıyor diye biliyorum maaşlar hemşirelikte. Diğer bölümlerde ise 1500 e en az maaş.
  Bilgilerinize :)
  Not: Vize almada problem çıkarabiliyorlar o yönden ince eleyip sık dokuyan bir ülke.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. merhaba finlandiya ile ilgili üniversite hakkında konusacaktım lütfen bağlantıya gecebilir miyiz sizinle

   https://www.facebook.com/selim.asal

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  4. Bende Helsinki de dogdum. Fakat turkiyede yasiyorum Bende liseyi bitirdikten sonra universiteyi Finlandiya da okumayi dusunuyorum Fakat dil egitimi konusunda korkularim var.

   Sil
 6. ya bende finlandiyada okuyabilrmiyim.önlisans mezunu olcam

  YanıtlaSil
 7. Şu olgunluk sınavına giren var mı arkadaşlar? Zor mu ve nerde girdiniz, nasıl başvurdunuz lütfen açıklayın!

  YanıtlaSil
 8. merhaba ben üniversiteyi finlandiyada okumak istiyorum rıca etsem yardımcı olabilirmisiniz

  YanıtlaSil
 9. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 10. Herkese Merhabalar...
  Bende Finlandiyayı merak ediyorum.Rus yazar petrovun bir kitabını okudum ve ilgimi çekti Finl.....
  Türkiyedeki a.ö.f işletme fak.'sinin orası ile denkligi varmı acaba...? 3.sınıftan başlayabilirmiyiz ...?
  Bilenlerin yardımcı olacagına eminim.Saygılar ....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eger turkiyeden finlandiyaya okumak icin tasindiysan misal suan 7.sinifsin diyelim orada 1 yil dil egitimi aliyorsun 8. sinif olman gerekirken normalde 7.sinif olacaksin 1 senen dil egitimine gidecek yani.

   Sil
 11. Bugun bı arkadasımla konustum fınlandıya da helsınkı unıversıtesınde okuyormus yurt dısından gelen öğrencılere ıngılızce dılı bılmelerı kaydıyla unıversıteyı ucretsız okuyabılecegını söyledı bızzat o unıversıte de bı rus arkadaslan konusmus ben ıngılızce bıldıgım ıcın su an unıversıteyı ucretsız okuyorum dedı .. Doğruluk payı ne kadar bıraz aydınlatır mısınız ?

  YanıtlaSil
 12. İstanbul Ticaret üniversitesinde uluslararası ilişkiler okuyorum.Eğitimimin geri kalan kısmına finlandiyada devam etmek istiyorum.Bunun için nereye ve hangi sınava başvurmam gerekli.Bileniniz var mı?

  YanıtlaSil
 13. ben seneye öğrenci değişim programıyla Finlandiya ya 1 sene okumaya gitcem.Orada üniversite nasıl okrum ?yardımcı olabilirmisiniz

  YanıtlaSil
 14. merhaba ben kayseride cin dili ve edebiyati okuyorum ogreci deyisim programiyla finlandiya ya gitmek istiyorum orda benim bolum varmi acaba bi bilginiz var mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. tabikide var çin dili olmazsa olmazıdır finlandiyanın siz basvurun ogrencı degisimine onlar sizi bekliyolar çin dili olmazsa olmazları

   Sil
 15. arkadaşlar orada okuyan veya bilgisi olan varsa bilgi verirse seviniriz..
  ingilizce bilmeyenler ne kadar üçret ödüyor..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1 yil dil egitimine gidersin finlandiyada cok guzel bir sekilde ogretirler sana finceyi orada devlet maddi yonden cok bagis yapiyor ogrencilere ve egitimde dunya 1.si olan bir ulkeden bashediyoruz sen hangi konuya onem veriyorsan hocalarin o konuya agirlik veriyor Bosuna dunyanin egitimde 1.siralamasinda degil.

   Sil
 16. ben tip başvurmak istiyorum nasil yapacağim ne gerekiyor hangi sınava girmem gerekiyorum lise dilpoma yeterli mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. tabiki yeterli sizi bekliyolar finlandiyada yetkililer ile irtibata gecmeyi unutmayın

   Sil
  2. Niye milletle dalga geçiyorsun..ayıp ama

   Sil
  3. Niye milletle dalga geçiyorsun..ayıp ama

   Sil
  4. Merhaba,
   Ben açıköğretim kamu yönetimi mezunuyum. Helsinki de yüksek lisans yapmak istiyorum. İngilizcem yetersiz ve bu yüzden kursa başlıyorum yakında.
   Seneye yüksek lisans için başvuru yapmayı düşünüyorum.
   Şansım var mıdır?
   Yeterlilik gerekiyor mu?
   Bilgilendirebilir misiniz acaba?

   Sil
  5. Merhaba,
   Ben açıköğretim kamu yönetimi mezunuyum. Helsinki de yüksek lisans yapmak istiyorum. İngilizcem yetersiz ve bu yüzden kursa başlıyorum yakında.
   Seneye yüksek lisans için başvuru yapmayı düşünüyorum.
   Şansım var mıdır?
   Yeterlilik gerekiyor mu?
   Bilgilendirebilir misiniz acaba?

   Sil
 17. Merhaba arkadaşlar, organik kimya alanında doktora yapıyorum sonrasi için (post doc) YURTDIŞINda eğitim almak istiyorum ve bilindigi üzere finlandiya gerek eğitim gerek yaşam standartları açısından çok iyi bir ülke ve ben de orayi düşünüyorum. Bilgisi olan var mı acaba bu doktora sonrasi egitim için? Şimdiden teşekkürler iletişim: instagram arfmermer

  YanıtlaSil

İletişim Adresi

Arkadaslar, sorduğunuz soruları başlık altından takip etmek ve cevaplamak oldukça zor. O yüzden bundan sonra merak ettiklerinizi lütfen ulus...