3 Aralık 2009 Perşembe

İspanya'da Üniversite Eğitimi
İspanyada üniversite eğitimi özel veya devlet üniversitelerinde verilmektedir. İspanyol üniversiteleri eğitim dili çoğunlukla İspanyolca dilindedir, bazıları Katalanca bile olabilir. Bazı üniversiteler İspanya’da İngilizce dilinde de lisans veya master eğitim programları da verirler. İspanyada İngilizce dilinde verilen eğitim programları genellikle yabancı öğrenciler tarafından da popüler olan işletme, iletişim, yönetim, tasarım ve turizm üzerine olanlardır.

İspanyada üniversite lisans eğitimi 3 sene sürer, bu çoğu program için geçerli bir süredir, ancak tıp, mimarlık ve daha çok uzmanlık isteyen bazı mühendislik programları için geçerli olmayabilir. İspanyada üniversite lisans eğitimine başlayabilmek için “selectividat” üniversite giriş sınavına girmek gerekmektedir. İspanyada üniversiteler birinci sınıfı tamamlayan öğrencileri transfer öğrenci olarak da kabul edebilirler. Lütfen ayrıntılı bilgi için yurtdışı eğitim danışmanlarımızı arayınız.

İspanyada master eğitimi çoğunlukla bir sene sürmektedir. Bazı eğitim bölümleri staj veya daha çok araştırma veya tez çalışması gerektiriyor olabilir bu durumda yüksek lisans eğitimi 2 veya 3 yıl dahi sürebilir. Bazı eğitim programları direk doktora çalışması şeklindedir.


ENSTİTÜ ÇEŞİTLERİ

Üniversiteler

Üniversitelerin otonom yapısı sayesinde, bu kurumlar kendi okul aktivitelerini, servislerini, ders müfredatlarını kendileri düzenleyebilirler ve uygulamaya sokabilirler. Eğitimde eşitlik imkanının herkese sağlanabilmesi için ve herkesin derecelerinin resmi olarak tanınabilmesi için, üniversitelerin uyguladıkları müfredatlara bazı otoriteler tarafından sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalar ders konularını ve dönem içindeki ders yüklerini düzenler.

Devlet Üniversitelerinin yanında özel üniversiteler de mevcuttur. Verilen servisin kalitesinin ölçülmesi amacı ile, yeni bir üniversitenin gereken standartlar ile ilgili bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Halen İspanya’da 47 tane devlet ve 12 tane özel üniversite vardır. üniversitelerdeki çalışmaları organize etmekten sorumlu olan birimler; üniversite öğretmenleri ,Escuelas Tecnicas Superiores ve Escuelas Üniversitarias’dır.

Bu üç birimin dışında, üniversitelerde üniversite enstitüleri denilenir birimler vardır –ki bu birimler, araştırma yapmakla sorumludur. Bu birimler, ayrıca, doktora dersleri düzenlemek gibi aktivitelerde de bulunurlar.

Üniversite Dışındaki Yüksek Öğrenim Kurumları

Üniversitelerin dışında, öğrenciler farklı yüksek öğrenim kurumlarında da çalışma yapabilirler. Öğrenciler yüksek seviyede bir mesleki eğitim alabilirler veya belli sanat dallarında eğitim alabilirler, ya da bazı çok özel alanlarda çalışmalar da yapabilirler. Bu eğitimlerin bazıları mezunlarına, üniversite derecesi ayarında sertifikalar da verebilirler.

İleri düzeydeki mesleki eğitimler (aynı zamanda ileri düzeydeki ciclos formativos da denir), Curso de Orientacion Universitaria -LOGSE Baccalaureate-’dan sonra yanı Bachıller sertifikasını aldıktan sonra ve bir giriş sınavını geçtikten sonra yapılır.

Bu ileri düzeydeki meslek eğitimleri veren kurumlar, orta düzeydeki eğitimi de veren kurumlardır.

Sanat Eğitimi

LOGSE ensenanzas de regimen especial bünyesinde sanat öğretimi yapar. Bu öğretim sonucunda, üniversite derecesine denk sertifikalar verilebilir. Bu çalışmalar: İleri müzik ve dans eğitimi, tiyatro, ve sanatsal objelerin korunması ve restorasyonudur. Bu programlar bünyesinde ayrıca plastik sanatlar da vardır. Tiyatro eğitimi, Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından verilir.

Bunların dışında, yüksek müzik ve dans programları veren devlete bağlı konservatuarlar da vardır. Bu kurumların en az 240 müzik ve 100 dans öğrencisi kapasiteleri vardır.

Tüm bu kurumlar, öngörülen dereceleri vermeye hak kazanabilmeleri için minimum şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar, enstitünün sahip olması gereken fiziksel koşullar olduğu gibi, vermeleri gereken dersler ve almaları gereken en az öğrenci sayısı ile de ilgilidir.

Diğer Yüksek Öğrenim Kurumları

Özel mesleki eğitim ve yüksek sanat öğrenimi veren kurumların dışında, temeli mesleki eğitime benzeyen fakat çok çeşitli yüksek öğrenim alanları sağlayan kurumlar da mevcuttur. Bunların arasında Askeri eğitim, iç mimari, özel dedektiflik, sivil havacılık, mesleki terapi ve turizm, vb vardır.

1- Yüksek askeri öğrenim: Bu okullara kayıt olabilmek için: yaş sınırlaması ve üniversite giriş sınavını geçmiş olmak gibi şartlar vardır. Kabul, herkese acık fakat çok zorlu bir sınav sonrasında verilir. Eğitimler Genel Havacılık Akademisi, Genel Askeri Akademi ve Deniz Harp Akademisi’nde verilir. Sivil Gardiyan programı da 1994’te kademeli olarak ilerleyen bir birim olarak genel eğitim sisteminin içine yerleştirilmiştir. Escala de Subofıcıales’e dahil olmayı sağlayan eğitim, yüksek mesleki eğitim ile aynı seviyededir ve Tecnıco Superıor rütbesini kazandırır.

2- Diğer özelleşmiş okullar: Bu programlar, her zaman öğrencilerine resmi bir sertifika kazandırmayabilir ve bazı durumlarda bu programlar sadece özel kurumlar tarafından verilirler. Eğitimler için başvuru ücretleri ve aylık ödemeler gerekir. En yaygın olan önkoşul, Curso de Orıentacıon Universitarıa programını bitirmiş olmak ve üniversite giriş sınavını geçmiş olmaktır. Bu eğitimler genelde devlet tarafından isletilen kurumlar tarafından verilir. Bunların arasında: Kriminolojı Enstituleri, Barcelona Halkla İlişkiler Okulu, bir iç mimarı okulu, Sivil Havacılık Okulu, ve Mesleki Terapi Okulu sayılabilir.

VASIFLANDIRMA SEVİYELERİ

Üniversite Eğitimi

Üniversite eğitimi, kendi özel amaçları ve bağımsız akademik ağırlığı olan devreler şeklinde düzenlenmiştir. Bu sisteme göre, üniversiteler 5 farklı eğitim moduna ayrılmıştır:

1- Birinci devre eğitim, mesleki eğitim içindir ve devam edilmesi gereken bir ikinci devre yoktur. Fakat bazı durumlarda Diplomada derecesini kazanmış olan öğrenciler, eğitimlerinin ikinci devresine devam edebilirler. Bu ikinci devre, birinci devredeki kazandıkları mesleki bilgiler ile ilgilidir. Bu eğitimleri ne, birinci devrelerini tamamladıktan hemen sonra devam edebilirler.

2- İki devreli ve ara akademik derece vermeyen eğitim. Bu çalışmalar, devreler seklinde bölünmüştür ve tüm öğrenciler derecelerini almak ve mesleki vasıflarını almak için her iki devreyi de bitirmek zorundadırlar. Sadece birinci devreyi bitirmek, herhangi bir akademik dereceyi almaya hak kazandırmaz. Çünkü tam akademik devreyi tamamlamış sayılmazlar.

3- Ara akademik dereceli iki devreli eğitim. Bu durumda, birinci devreyi bitirmiş olan öğrenciler Diplomada, mimarı veya teknik mühendis derecelerini almaya hak kazanırlar. Bu aşamayı tamamlayan öğrenciler, ikinci devre ile eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar. Bu ikinci devre, birinci devredeki kazandıkları derece ile alakalıdır ve mezunlarına Licencıado, mühendis veya mimar derecelerini kazandırır.

4- Okul devirli eğitim. Bu yeni üniversite reformunun en önemli getirisidir. İki okul yılı uzunluğundadır ve birinci derecesini tamamlamış olan öğrenciler içindir. Bu öğrenciler, bu program ile eğitimlerinin ikinci devresini tamamlamış olurlar ve mezunlara Lıcancıado, mühendis veya mimar dereceleri verilir.

5- Üçüncü devre eğitim. Üniversiteler, ayrıca üçüncü devre denen bir eğitim programı da verirler ki bu eğitim en az iki yıl sürer. Programa katılabilmek için mühendis veya mimar olmuş olmak gerekir. Bu devre, bilimsel, teknik veya sanatsal alanda daha da uzmanlaşmayı isteyen öğrenciler içindir ve dersler ve seminerler içerir. Öğrenciler, 5 yıl içinde, daha önce yayınlanmamış bir araştırma konusu üzerinde bir doktora tezi yazmak ve okumak zorundadırlar. Mezunlarına Doktora derecesi verilir.
Bunların dışında, üniversiteler mezunlara, mimar ve mühendislere özel programlar da verebilir. Bu programlar, üniversite yıllarında kazanmış oldukları bilgilerin uygulamaları ile ilgilidir.

Üniversite Harici Yüksek Öğrenim

Üniversitelerin dışında, öğrenciler özel mesleki eğitim, özel sanat eğitimi, ve bazı özelleşmiş sertifika programları gibi alanlarda da yüksek öğrenimlerine devam edebilirler. Bazı durumlarda, verilen sertifikalar, üniversite derecesi ayarındadır.

AKADEMİK YIL

İspanya üniversitelerinde, okul yılı genellikle Ekim ayının ilk haftasında baslar ve Haziran ayının ilk haftasında sona erer. Ortalama 220 günlük dönemlerdir. Öğrencilerin Chrıstmas döneminde iki hafta ve Easter döneminde de 10 günlük tatilleri vardır.

KABUL ŞARTLARI

Üniversiteler İçin Kabul Şartları

Üniversite Giriş Sınavları (Türk öğrencilerin İspanya’da bir devlet üniversitesine girebilmeleri için ÖSS’yi kazanmış ve Türkiye’de bir okul tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir)

İki devreli üniversite eğitimleri alabilmek için üniversite giriş sınavları bir on koşuldur. Birinci devre eğitimler için ise bir on koşul değildir. Fakat, çoğu alanda kısıtlı yerler vardır ve bu sınavı geçmiş olan öğrencilerin kabulde öncelikleri vardır. Pratikte, bu sınavı geçmiş olmak tüm programlar için bir on koşul sayılabilir.

Üniversitelere giriş yönetmelikleri, ulusal ve bölgesel otoritelerin sorumluluğundadır. Bu sınavlara giriş yönetmelikleri ise Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kontrolündedir. Bu bakanlık; kendi içlerinde özellikleri olan otonom bölgelerden, devlet okul kurulu, ve üniversite kurullarından gelen raporların incelenmesi sonrasında yönetmelikler düzenler. Otonom bölgeler, kendi alanları için ülke genelinden daha sıkı hatlar uygulanmasını talep edebilirler.

Her üniversite, kendi bünyesinde uygulanacak sınavların zamanını, kurumlar için belirlenmiş sınav sınırlamalarına uymak kaydıyla, belirler. Aynı şekilde, öğrenci başvuru tarihlerini , ve giriş sınavı başvuru son tarihlerini de belirler. İki çeşit sınav vardır. Birincisi LGE ve ikincisi de LOGSE Baccalaureate programlarını takip etmiş öğrenciler içindir.

a. LGE
Curso de Orıentacıon Universitarıa programını bitirmiş öğrenciler için olan bu sınav, iki egzersizden oluşur. Birincisi COU programı için öngörülen konuları içerir ve üç kısımdan oluşur: edebiyat yorumu ve İspanyolca (bazı otonom bölgelerde kendi dilleri), yabancı dil, filozof bölümleri. İkinci egzersiz ise başvurulan bölümle ilgili gerekli konuları içerir (toplam 4 konudan oluşur). Toplam alınan not, iki bölumün ortalamasıdır. Her iki bolum de 10 üzerinden notlandırılır ve bu sınavdaki geçme notu 4’tur.

Her okul dönemi için, iki adet sınav donemi vardır: Haziran ve Eylül’de. Geçemeyen öğrenciler, üç sefere kadar sınavı tekrar alabilirler. Sınavı geçmiş fakat notunu arttırmak isteyen öğrenciler de, bir sonraki senenin Haziran döneminde sınavı tekrar alabilirler.

“COU” programını seçen öğrenciler için, üniversiteye girişte kolaylık sağlanır.

b. LOGSE
Baccalaureate’larını öngörülenden daha önce alacak öğrenciler içindir. Bu sınav da içerik olarak “Curso de Orıentacıon Universıtarıa” öğrencilerinin sınavlarına benzer. Bu sınav, iki sistemin birlikte uygulandığı durumlarda bir ayrım olmaması için yapılmaktadır.

Yönetmelikler uyarınca, öğrenciler bir tane üniversite giriş sınavı alabilirler. Bu sınav üniversite ve Baccalaureate yetkilileri tarafından birlikte hazırlanır. Bu sınav, öğrencilerin Baccalaureate’larının son yılında gördüğü konuları içerir ve öğrencilerin akademik yeterliliklerini ve bilgilerini ölçmeye yöneliktir.

Bu sınavı alacak öğrenciler, gördükleri Baccalaureate ile ilgili 5 opsiyondan birini seçerler. Birincisi tabii bilimlerdir ki Teknik-bilimsel ve sağlık alanlarına ayrılır. Ayrıca beşeri bilimler, sosyal bilimler ve sanat seçenekleri de vardır. Öğrenciler bu beş seçenekten birinden sınav olurlar. Öğrenciler aldıkları sınavın belirlediği yüksek öğrenim alanında başvuruda bulunurlar.

Bu sınavın içeriği ve yapısı LGE sınavınınkine benzer. Öğrenciler, yılda iki kere uygulanan bu sınavlara dört sefere kadar katılabilirler.

2- Üniversitelere Kayıt Prosedürleri

Halen yürürlükte olan kanuni düzenlemeler, üniversitelere girişte nitelikli öğrencilerin seçilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içerir. Bu nitelikler, başvuranın vasıfları, ve başvuruda bulunduğu üniversitenin çeşidine göre değişiklik gösterir. Eğer kaliteli başvurular varsa, üniversite bazı boşlukları doldurmaktan çekinebilir. Eğer üniversiteye başvurular, kapasiteden fazla ise, öğrenciler aşağıdaki kriterlere göre seçilirler:

1- En yüksek incelik “COU” veya Baccalaureate (LOGSE) programı mezunlarına ve ikamet değiştireceğini ispatlayanlara ve kendi üniversite bölgesinde bulunmayan bir bolum okumak isteyenlere verilir.
2- Sınavları Haziran’da geçenlerin Eylül’de geçenlere göre önceliği vardır.
3- COU veya Baccalaureate programı çerçevesindeki bir eğitime girişenlerin, diğer alanlardaki çalışmalara göre önceliği vardır.

Tüm bu kriterler uygulandıktan sonra, geride kalanlar arasından giriş sınavındaki derecelerine göre; BUP ve COU veya LOGSE Baccalaureate not ortalamasına göre; FP II veya denk not ortalamasına göre ve özel alanlarda (Sanat, çeviri gibi) öğrenim yapmak isteyenlere; giriş sınavı ile özel yetenek sınavlarının ortalamasına göre öncelik verilir.

Yukarıdaki hükümler ile beraber, üniversiteler, her yıl belli sayıda yeri özel durumlar için rezerve ederler. Bu yerlere, aşağıdaki öğrenciler hangi üniversite bölgesine bağlı olduklarına bakılmadan kabul verilir: üniversitenin yüzde 5’ı üniversite Lıcencıados için, yüzde 5’ı ispanya üniversite giriş sınavını geçmiş olan yabancı öğrenciler için (Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden), “Escuelas Unıversıtarıas” ların en az yüzde 30’u ikinci asama mesleki eğitim sertifikası (veya dengi) sahiplerine ayrılmıştır.

Ayrıca, yüzde uçluk kısımda, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere (engellilere) ayrılmıştır. Bazı durumlarda bu oran yükseltilebilir. Devlet okulları, bu öğrencilerin sınav almalarını sağlayabilecek şekilde kendilerini ayarlamaları gerekir.

Üniversite Harici Yüksek Öğrenim Kurumları için Kabul Şartları

1- İleri Seviyede Özel Mesleki Eğitim

Bu eğitime dahil olabilmek için iki yol vardır: Bachıller sertifikası sahipleri için direk giriş, ve bir sınav sonucu giriş. Test, Eğitim Otoriteleri tarafından düzenlenir ve amacı da adayın Baccalaure ate için gerekli şekillere ve olgunluğa kavuşmuş olup olmadığını belirlemektir. Belli bir çalışma deneyimini ispat eden adaylar, bu sınavın bazı bölümlerinden muaf tutulabilirler. Eğitim Otoriteleri, ileri mesleki eğitimin belli bir yüzdesini, bu sınav sonucunda alınacak öğrenciler için ayırır.

Yeterli yerin olmaması durumunda, öncelik ilgili Baccalaureate bölumlerini bitirmiş olanlara verilmektedir.

Baccalaureate, COU veya Tecnıco Especıalısta (FP II) programlarını tamamlamış olan öğrenciler, üçüncü seviye “modulos profesıonales” ye katılabilirler. Bu seviye için de bir giriş sınavını almaları gerekir.

2- Sanat Eğitimi

Yüksek müzik ve dans eğitimine kayıt yaptırabilmek için, öğrencilerin Bachıller sertifikası olması, üçüncü seviye müzik ve dans eğitimi çalışmalarını tamamlamış olmaları ve yeterli bilgi ve yeteneklere sahip olduklarını sınayan hükümetin yapmış olduğu bir sınavı almaları gerekir. Bu sınav, girilecek bolum ile ilgilidir ve 10 üzerindendir. Sınavda başarılı olmak için 5 veya üzeri not almış olmaları gerekir. Gerekli akademik koşulları sağlamayan fakat bu sınavda başarılı olan öğrenciler, özel bir egzersizi de geçmeleri halinde kabul alabilirler. Kabul şartları, daha önce belirtilen şartlar ile aynıdır.

Tiyatro bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Bachıller sertifikası sahibi olmaları , ve bir giriş sınavını geçmeleri gerekir. Ayrıca, akademik koşulları sağlamayan fakat sınavda başarılı olan öğrencilerin kabulu ile ilgili yönetmelikler de vardır. Bu sekil/de ancak 20 yasın üzerindeki öğrenciler kabul alabilirler.

Kabul Prosedürleri

Halı hazırdaki yasal düzenlemeler, bu kurumlara girişteki uygun öğrencilerin belirlenmesi için koşulları belirtmiştir. Üniversiteler, uygun vasıflarda bekleyen öğrenci olması durumunda, acık kontenjanı doldurmak zorundadır.Fakat, başvuruların, acık kontenjandan daha fazla olması durumlarında, aşşağıdaki kriterler kullanılır:

1- Üniversiteler, ayrıcalığı COU veya Bachıllerato (LOGSE) yapmış olanlara, ikamet değiştirenlere, ve kendi bölgesinde bulunmayan bir alanda çalışma yapmak isteyenlere vermek zorundadırlar.
2- Giriş sınavlarını Haziran’da geçenlerin, Eylül’de geçenlere göre önceliği vardır.
3- COU veya Baccalaureate programı çerçevesindeki bir eğitime girişenlerin, diğer alanlardaki çalışmalara göre önceliği vardır.

Yukarıdaki kriterler uygulandıktan sonra aynı vasıflara sahip öğrenciler olması durumunda: giriş sınavlarındaki notları, ikinci devre eğitimdeki not ortalamaları , ve bazı özel alanlarda eğitim almak isteyen öğrencilere (güzel sanatlar, çeviri vb), giriş sınavları ve yetenek sınavlarındaki not ortalamalarına göre öncelik verilir.

Yukarıdaki hükümler ile beraber, üniversiteler, her yıl belli sayıda yeni özel durumlar için rezerve ederler. Bu yerlere, aşağıdaki öğrenciler hangi üniversite bölgesine bağlı olduklarına bakılmadan kabul verilir: Üniversitenin yüzde 5’ı Üniversite mezunları için, yüzde 5’ı İspanya üniversite giriş sınavında , en az yüzde 30’u ikinci asama mesleki eşitim sertifikası (veya dengi) sahiplerine ayrılmıştır.

Ayrıca, yüzde üçlük kısımda, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere (engellilere) ayrılmıştır. Bazı durumlarda bu oran yükseltilebilir. Devlet okulları, bu öğrencilerin sınav almalarını sağlayabilecek şekilde kendilerini ayarlamaları gerekmektedir.

10 yorum:

 1. önlisansı lisansa tamamlayabilir miyiz. gemi inşaatı vew denizcilikle ilgili bölüm hangi üniversitede var

  YanıtlaSil
 2. bana bi tane madridte üniversite söyleyin ya

  YanıtlaSil
 3. madrid enforex ünv var

  YanıtlaSil
 4. master kabul şartları nedir acaba ben çukurova ünv mezunuyum kabul ederlermi
  ikinci sorum hangi üniversiteler ingilizce eğitim veriyorlar barcelonada

  YanıtlaSil
 5. merhaba, burada tıp fakültesini kazandım ancak ispanya'da okumak istedigim icin kayıt yaptırmadım. Danısmanlık sirketine gittigimde almanya'da bir sene okuyup ispanya'ya gecebilecegimi soylediler ve üniversite kabulum geldi,vizemin cıkmasını bekliyorum ancak ben almanyada üniversiteye baslamakta istemiyorum ( dsh'den ötürü) direk ispanyaya gitmemin bir yolu var mı (devlet üniversitesi olarak ) tesekkürler simdiden..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. merhaba, ben de marmarada tıp okuyorum. bu yaz ispanya da yaz stajı düşünüyorum. eğer mumkunse lütfen benimle iletişime geçebilir misiniz mckurt65@gmail.com

   Sil
 6. peki ben avrupa vatandaşıyım vede Kıbrısta şu anda Üniversite ögrencisiyim ben nasıl orada herhangibir universitede yeniden başlayabilrim (Ab vatandaşlarına uygulanan hukkuk nedir )

  YanıtlaSil
 7. Amerika Dil Okulu bakımından tüm dünyanın en fazla tercih edilen ülkedir diyebiliriz. Yani tüm dünya İngilizce öğrenmek için birinci tercih Amerika 'dır. Amerika Dil Okulu seçimin en büyük nedeni; çok fazla dil okulu olması hemde her bütçeye göre dil okulu bulunabilmesidir. Ve Dil Okulu kayıtlarının hızlı bir prosüdür ile kolayca geçilebilmesinin Amerika Dil Okulu tercihlerinin artmasının başlıca nedenlerindendir. Amerika 'da yaşamında oldukça uygun olması da sizin artınıza olacaktır. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılamakta İngiltere 'deki yaşamdan daha ucuz olmasından dolayı yaşam değerleri daha uygundur.

  İngiltere Dil Okulu ise Dünya da İngilizce Dil Okulu kayıtlarında en fazla öğrenci kabul eden ikinci ülke diyebiliriz. Dil Okulu kalitesi oldukça yüksektir diyebiliriz. Ve Amerika 'da olduğu gibi tüm Dünya ülkelerinden öğrencilerin dil eğitimi için tercihidir. Ucuz Dil Okulu bulmak biraz zor olsada alının eğitim oldukça fazladır. Yaşam Türkiye 'ye göre biraz pahalı gelebilir ama öğrenim hızlı olacağından alınan eğitimin kalitesine değebilir.

  Sonuç olarak değerlendirme yaparsak, Dil Okulu, sadece ingilizce eğitim almanız için en ideal seçim olacaktır. Work and Travel ise Amerika 'da yaz tatiliniz boyunca hem çalışıp para kazanacak hemde var olan ingilizcenizi geliştirmenizi sağlayacak değişim proğramıdır.

  YanıtlaSil
 8. ücret ne kadar

  YanıtlaSil

İletişim Adresi

Arkadaslar, sorduğunuz soruları başlık altından takip etmek ve cevaplamak oldukça zor. O yüzden bundan sonra merak ettiklerinizi lütfen ulus...