1 Aralık 2009 Salı

Rusya'da Üniversite EğitimiEğitim yılı ve tatil süreleri:

Rusya Federasyonu üniversitelerinde eğitim yılı 1 Eylül ile 30 Haziran arası toplam 10 ay sürmektedir. 1 eğitim yılı iki dönemden oluşmakta olup, birinci dönem 1 Eylül ile 25 Ocak arası, ikinci dönem ise 9 Şubat ile 30 Haziran arası sürer.
Öğrenci, her eğitim dönemin bitiminde aldığı derslerden kış (Ocak ayında) ve yaz (Haziranda) sınavına tabi tutulur. Sınavlarda başarı olan öğrencinin, 25 Ocak ile 9 Şubat arası 2 haftalık kış ve 1 Temmuz ile 30 Ağustos arası 2 aylık yaz tatili hakkı var.Kış ve yaz tatilini öğrenci Rusya’da geçirebileceği gibi memleketlerinde de değerlendirebilir.

Rusya Federasyonu Üniversitelerine başvuru tarihleri:

Rusya Federasyonu üniversitelerine başvuru ve kayıt işlemleri her yıl 1 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır. Yabancı Öğrenci Kontenjanları kısıtlı olduğundan dolayı, erken başvuru yapanlar ve evraklarını talep edildiği şekilde doğru ve eksiksiz teslim edenler kayıtlarda daha şanslı olmaktadırlar. Başvuru dilekçenin incelenmesi sonucunda öğrenci adayı okula kabul edildiğine dair “Onay kararını” alır. Bu da üniversitede kendisine yer ayrılmıştır anlamına gelir. Rusya Federasyonu Federal Migrasyon İdaresinde hazırlanan eğitim davetiyesi 30 günden 60 güne varan süre içinde çıkar.

Rusya Federasyonu üniversitelerinde okuyacak yabanci öğrencilerin Rusya’ya giriş tarihleri:

Rusya Federasyonu üniversitelerinde okuyacak yabanci öğrencilerin Rusya’ya giriş tarihleri şunlardır:

- Rusça hazırlık sınıfı veya İngilizce/Fransızca eğitimi alacak 1.Sınıf öğrenciler için ilk yıl 1 Ekim ile 1 Aralık tarihler arası olup dersler ise 10-15 kişilik gurup olduğu zaman başlar. Tercihen Rusya’ya giriş, Racus Şirketin Türkiye’deki ortağı tarafından toplanan gurup şeklinde olması gerekir.
- İkinci ve sonraki yıllarda ve mezuniyete kadar : 25 Ağustos ile 1 Eylül tarihler arası.

Rusya Federasyonu Üniversitelerine öğrenci adayların kayıt şartları:

Aşağıdaki şartları yerine getiren her bir yabancı vatandaşı Rusya Federasyonu üniversitelerinde okuyabilir:

İlgili şartlara uygun lise diploması ile not çizelgesine sahip olması. ( Yüksek Lisans için adaylardan üniversite diploması ile transkript).

Sağlık durumu müsait olması ve buna ilişkin sağlık raporu.

Aşağıdaki ödemeleri karşılayacak maddi duruma sahip olması:

- eğitim masrafı (Güzel Sanatlar ve Kültür bölümleri hariç okula, bölüme ve şehre göre yıllık ortalama olarak 1100-2500 Avro)

- yurt masrafı (okula, yurt tipine ve şehre göre yıllık ortalama olarak 215-600 Avro)

- hayat ve sağlık sigortası (okula ve şehre göre yıllık ortalama olarak 100-150 Avro)

- beslenme (şehre göre aylık ortalama olarak 120-150 Avro)

Alternatif Yurtdışı Eğitim ve Rusya ortağı RACUS Şirketi tarafından Rusya Federasyonu üniversitelerine gönderilen Türk öğrenciler, ibraz ettikleri evraklarına göre sınavsız(rekabet haricinde) kabul edilirler. Güzel sanatlar bölümlere kayıt olmak isteyen öğrenci adayı ayrıca resim çalışmalarını teslim etmeli veya sanatsal eserlerini sergilemelidir.

Lise Diplomasındaki Şartlar:

1. Notlandırma sistemi 0-100 (%) puan olarak değerlendirildiğinde 2. Notlandırma sistemi A’dan E’ ye ve aşağısı olarak değerlendirildiğinde
3. Fransız Notlandırma sistemi 1’den 20’ye kadar puan olarak değerlendirildiğinde

Tıp fakültelerine başvurmak için en az 50 %;
Mühendislik-teknik fakülteler, iktisadi ve sosyal bilimler için – en az 40 % olması gerekmektedir;

- Tıp, Mühendislik, ekonomi ve sosyal bilimler fakülteleri için – A’dan E’ ye kadar, özellikle gelecekte edinilecek mesleğin esas dersleri için – A’dan D’ ye kadar olması gerekmektedir.

- Tıp, Mühendislik, ekonomi ve sosyal bilimler fakülteleri için – en az 10 olması gerekmektedir.

Rusya üniversitelerine başvurmak için gerekli evraklar ve aranan şartlar:
Geçerlik süresi en az 2 yıl olan pasaport,

Eğitim vizesi,

Rusya sınır kapısında doldurulup onaylanmış Migrasyon (Göç) Kartı,
Orijinal lise diploması ve gördüğü dersler, toplam saatleri ve aldığı notları içeren eki (transkipt)),

Geçerliliği; ilgili Kaymakam tarafından onaylanmış (Apostilli) lise diploması ve transkiptin 2şer fotokopisi,

Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından verilen “Denklik Belgesini“ almak için öğrenci eğitimin birinci yılında Lise Diplomasının 2şer adet Noter onaylı Rusça tercümesini teslim etmelidir. Bu evrakların Rusya MEB tarafından incelenmesi ve “Denklik Belgesinin’’ verilmesinin 100-150 AVRO arası masrafı vardır. “Denklik Belgesi” işlemleri ile ilgili bilgi ve yardım Alternatif Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından sunulur.

Sağlık Raporu, 3x4 sm ebadında 12 adet mat vesikalık fotoğraf

Mühendislik ve teknik, iktisadi ve sosyal bilimler bölümleri:
Yönetim MBA İktisat Pazarlama Ticaret Finans ve kredi Muhasebe işleri, analiz ve denetim Dünya ekonomisi Ulusal ekonomisi, İstatistik, Gümrük işleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Vergi uygulamaları, Ekonomide uygulamalı enformasyon, Lojistik Krize karşı yönetim teknikleri

Bilgisayar bilimleri, Bilgisayarlar, kompleksler, sistemler ve ağlar Otomasyon tasarım sistemleri Yazılım Mühendisliği, Elektronik araçlar ve bilgisayar tasarımı ve teknolojisi, Otomasyon sistemlerin enformasyon güvenlik teknikleri ,Uygulamalı enformasyon Otomasyon ve denetim...

Telekomünikasyon mühendisliği, Radyo mühendisliği, Bağlantı ağı ve komütasyon sistemleri, Çok kanallı telekomünikasyon sistemleri, Görsel-işitsel cihazlar, Elektronik ve mikroelektronik mühendisliği Robot ve robot sistemleri Radyo bağlantı, radyo ve televizyon yayını,Radyo ve elektronik ev aletleri Korumalı bağlantı sistemleri, Radyo ve elektronik cihazların teknolojisi ve tasarımı Cihazlar imalatı...

Elektroteknik, Elektromekanik, Elektrik teknolojisi, Elektro enerji ağları, Elektro enerji mühendisliği Sanayi, ısı enerji mühendisliği, Elektrik santrallar, Isı enerji santrallar Gaz türbin, buhar türbin tesisleri ve motorları Yüksek gerilim elektrik enerji mühendisliği ve Elektroteknik Soğutma ve kriyojenik makineleri ve havalandirma, Kimya sanayi makine ile cihazları Gıda sanayi makine ile cihazları,Gıda biyoteknolojisi Tıp alanında mühendislik dalları Araba ve traktör imalatı Otomotiv Bölümü. Otopark ve tamir bakım atölyeleri

Pilot (Sivil hava araçların kullanması) Hava trafiği denetimi Seyrüsefer Yardımcı cihazları, Hava Seyrüseferi Uçak ve Helikopter inşaatı, Uçak motorları ve enerji donanımları Hava araçların ve uçak motorların işletmesi, Uçuş kontrol radyo-elektronik cihazları, Uçuş kontrol elektroteknik cihazları, Havacılıkta güvenlik Lojistik Havaalanı işletmeciliği Havacılık...

Jeodezi, Kartografya, Aerofoto jeodezisi, Uydu jeodezisi, Yeraltı kayanaklarını jeolojik arama, keşif ve etüt araştırmalar Petrol ve gaz jeolojisi, Yeraltı kazılarıyla maden çıkarması, Madencilik Yeraltı su kaynakların araştırması, Yeraltı kayanakların araştırma teknik ile teknolojileri, Maden ocağı ve yeraltı kazıların inşaatı Petrol ve gaz yatakların işletilmesi, Petrol ve gaz kuyuların açması Maden makineleri ve tesisleri...

Mimarlık Çevre dizaynı İnşaat mühendisliği, Sanayi binalar ve konut inşaatı, Hidroteknik tesislerin inşaatı, Peyzaj Mimarlığı Şehir ve Bölge Planlama İnşaat mamül ve ürünlerin imalatı, Isı ve Gaz tesisatı ve havalandırma sistemleri Su tesisatı, Kara yolları ve havaalanları, Tarihi Mimar eserlerin restorasyon ve yenilemesi İnşaatta mekanizma ve otomasyon teknikleri Bina tasarımı...

Güverte Gemi inşaatı, Gemi enerji tesisleri Gemi enerji tesislerin işletmesi, Gemi enerji donanımları, Gemi elektrik donanımların ve otomasyon araçların işletmesi,Gemi otomasyon sistemlerin enformasyon güvenliğinin sağlaması,Deniz limanı ile transport terminallerin yükleme ve boşaltma donanımların işletmesi, Gemi ve gemi donanımların işletmesi, Denizaltı araçlar Deniz enformasyon sistemleri ve donanımları Deniz akustiği ve hidrofizikDeniz makinelerin otomasyon denetim sistemleri, Gemi otomasyon kompleksleri ve enformasyon denetim sistemleri Gemi donanımı

Tarım bilim Hayvancılık Veterineri, Yer kullanma ekonomisi, Yer kadastrosu, Şehir kadastrosu, Tarım ürünlerin imalatı ve işleme teknolojisi, Tarımcılıkta mekanizma kullanması, Su kaynakların kombine kullanması ve koruması, Ahşap işleme teknolojisi, Ahşap kimyasal işleme teknolojisi Ormancılık, Orman Маkineleri ve Donatımları
Matematik Uygulamalı Matematik Nanoteknoloji, Fizik Mekanik KimyaBiyoloji Zooloji, Biyofizik Coğrafya, Hidroloji, Okyanusbilim, Toprak Bilimi, Ekoloji Çevre mühendisliği, Felsefe, Siyasal bilim, Sosyoloji, Psikoloji, Kulturoloji, Tarih Müzecilik ve tarihi eserleri koruma ,Hukuk, Uluslar arası ilişkiler, Bölgesel Coğrafya, Gazetecilik, Filoloji, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık, Halkla İlişkiler Beden Eğitimi ve Spor Turizm Yayıncılık, Kütüphanecilik, Okul öncesi Pedagoji ve Psikoloji, Pedagoji ve Psikoloji, Okul öncesi Pedagoji ve metotları, İlk Okul Pedagoji ve metotları, Sosyal Pedagoji, Oyuncu Sanatı, Tiyatro yönetmenliği, Sinema ve Televizyon yönetmenliği, Tiyatro ve dekorasyon sanatı, Koreografi Müzik eğitimi, Müzik enstrümanları eğitimi, Vocal Söz Müziği Orkestra Şefi eğitimi, Ses Yapımcılığı Sinema Bilimleri, Kameraman eğitimi, Yapımcılık, Dizayn, Reklamcılık Heykel Traş eğitimi Grafik

Mühendislik ve teknik, iktisadi ve sosyal bilimler bölümlerinde eğitimin süresi
(Eğitim yılı olarak):

Lisans – 4 yıl
Mastıra (Bakalorya sonrası) – 2 yıl
Uzman Derecesi (Specialist) – 5 yıl
Doktora çalışması 3 yıldır.

Eğitim masrafı okula, bölüme ve şehre göre yıllık ortalama olarak 1000-2000 Avro arasıdır.

Tıp bilimleri:

Pratisyen hekim (Rusça, İngilizce veya Fransızca öğretilir.)Diş Hekimliği (Rusça, İngilizce veya Fransızca öğretilir.) Eczacılık (Rusça, İngilizce veya Fransızca öğretilir.)
Çocuk doktoru (Pediatri), Hemşirelik Klinik Psikoloji Halk Sağlığı ve profilaktik Lisans sonrası çalışmalar (Internatur, Klinik Ordinatur, Doktorа).

Eğitimin süresi (Eğitim yılı olarak):

Pratisyen hekim, Çocuk doktoru (Pediatri), Halk Sağlığı ve profilaktik - 6 yıl,
Diş hekimi, Eczacılık, Klinik Psikoloji - 5 yıl,
Hemşirelik – 4 yıl,
Internatur denilen 1 yılık staj,
Klinik Ordinatur denilen 2 veya 3 yıllık uzmanlık çalışması,
3 yıllık Doktora çalışması.
Eğitim masrafı okula, bölüme ve şehre göre yıllık ortalama olarak 1500-2500 Avro arasıdır.

Alernatifecs.com dan alınan bilgiler ile derlenmiştir.

1 yorum:

  1. Rusya'da eğitim standartları hakkında bu kadar bilgi görmek şaşırtıcı. rusyada eğitim alabilmeniz için şartları da bu linkten öğrenebilirsiniz.

    YanıtlaSil

İletişim Adresi

Arkadaslar, sorduğunuz soruları başlık altından takip etmek ve cevaplamak oldukça zor. O yüzden bundan sonra merak ettiklerinizi lütfen ulus...